Mobilis Flexibel

Fondplaceringstjänst med 100% flexibel inriktning

Mobilis Flexibel är en fondplaceringstjänst hos Movestic, vilket innebär att Coeli sköter fondbyten i din försäkring hos Movestic. Mobilis Flexibel har som målsättning att uppnå en absolut avkastning, men också att långsiktigt överträffa avkastningen med jämförbara fondalternativ.

Grafplaceholder

Fakta

Förvaltare

Erik Lundkvist

Inriktning

Fondplaceringstjänst hos Movestic

Förvaltningsarvode

Upp till 1,75 % (inkl. moms)

In-/utträdesavgift

Ingen

Förvaltare

Erik Lundkvist

Hem Våra fonder Mobilis Flexibel