Mobilis Flexibel

Fondplaceringstjänst med 100% flexibel inriktning

Mobilis Flexibel är en fondplaceringstjänst hos Movestic, vilket innebär att Coeli sköter fondbyten i din försäkring hos Movestic. Mobilis Flexibel har som målsättning att uppnå en absolut avkastning, men också att långsiktigt överträffa avkastningen med jämförbara fondalternativ.

Grafplaceholder

Fakta

Förvaltare

Erik Lundkvist

Inriktning

Fondplaceringstjänst hos Movestic

Förvaltningsarvode

Upp till 1,75 % (inkl. moms)

In-/utträdesavgift

Ingen

Förvaltare

Erik Lundkvist

Risk / Avkastningsprofil
1
2
3

4

5
6
7

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Mobilis Flexibel