Mobilis Mix

Flexibilitet utan de riktigt stora svängningarna

Mobilis Mix har total flexibilitet och kan placera fritt i hela världen. Målsättningen med fonden är att uppnå en absolut avkastning, men också att långsiktigt överträffa avkastningen i jämförbara fondalternativ.

Grafplaceholder

Fondfakta

Förvaltare

Erik Lundkvist

Inriktning

Strategifond

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK (I SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = Upp till 1,50 % (I SEK) = Upp till 2,25 %
Rörlig förvaltningsavgift 20% av överavkastningen av 35% OMX Stockholm 30 Total Return Index (OMXS30GI Index), 35% OM Stockholm OMRX Treasury Bill Index (RXVX Index) och 30% MSCI Daily TR Net World (NDDUWI Index)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Nej

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltare

Erik Lundkvist

Hem Våra fonder Mobilis Mix