Mobilis Trygg

Fondplaceringstjänst med låg risk

Mobilis Trygg är en fondplaceringstjänst hos Movestic, vilket innebär att Coeli sköter fondbyten i din försäkring hos Movestic. Målsättningen är att uppnå en trygg avkastning till låg risk.

Grafplaceholder

Fakta

Förvaltare

Erik Lundkvist

Inriktning

Fondplaceringstjänst hos Movestic

Förvaltningsarvode

Upp till 1,50 % (inkl. moms)

In-/utträdesavgift

Ingen

Förvaltare

Erik Lundkvist

Risk / Avkastningsprofil
1

2

3
4
5
6
7

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Mobilis Trygg