Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Real Estate Fund I AB

Investera i fastigheter i svenska storstadsregioner

Coeli Real Estate Fund I´s affärsidé är att erbjuda sina kunder att investera i fastigheter i svenska storstadsregioner med stabila kassaflöden och utvecklingspotential. Fondens avkastningsmål är att avkastningen till investerarna ska överstiga 10 procent per år efter avgifter.

Köp Coeli Real Estate Fund I på Nordnet

Klicka på länken nedan för att handla Coeli Real Estate Fund I på Nordnet

Köp fond

Investeringsstrategi

Fonden kommer primärt att investera i svenska fastigheter i de områden i storstadsregionerna där tillväxten och befolkningsökningen är som störst.

Fondens målsättning är att ge hög avkastning genom investeringar i fastigheter med exploateringspotential som dessutom har underliggande kassaflöden. Fastigheterna ligger i eftertraktade områden under utveckling vilket ökar möjligheten att skapa nya byggrätter. Fondens investeringsobjekt kan vara bostäder, kontor eller industrilokaler. Genom denna strategi begränsas nedsidan i förvaltningen samtidigt som avkastningspotentialen är attraktiv.

Investeringar

Fonden gjorde under juli 2017 sitt första förvärv av två fastigheter i Stockholmsregionen. Fastigheterna ligger i en närförort till Stockholm och har blandade verksamheter innefattande livsmedelshandel, kontor och lättindustri. Coeli kommer utveckla fastigheterna genom att fokusera på ökad lönsamhet, fastigheterna ligger dessutom i ett område med god tillväxt vilket på sikt bör medföra ytterligare värdestegring.

En mängd attraktiva fastigheter som skulle kunna utgöra nya förvärv har identifierats och dialoger med säljarna pågår.

Förvaltarteam

Styrelseordförande
Patric Sandberg Helenius

Patric är ordförande i Coeli Real Estate samt advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl. Patric är specialist inom fastighetsrätt.

Styrelseledamot
Jan nordström

Jan sitter i styrelsen för Coeli Real Estate och ansvarar för utveckling och exploatering av fastigheterna. Jan har ca 40-års erfarenhet av projektutveckling från b.la. Skanska och Besqab.

VD & Styrelseledamot
Mikael Larsson

Mikael är grundare, huvudägare och koncernchef i Coeli-gruppen. Mikael har drivit Coeli sedan 1994.

Transaktionsansvarig
Jakob Pettersson

Jakob Pettersson, Transaktionsansvarig
Jakob är ansvarig för bolagets fastighetstransaktioner. Tidigare har Jakob arbetat på Newsec där han var analyschef och bland annat ägnade sig åt strategisk fastighetsrådgivning och transaktioner.

Hem Våra fonder Nordnet