Coeli Private Equity fonder

Tillgänglighet till ett attraktivt tillgångsslag

Coeli är en av de första i Sverige som erbjuder investeringar i den spännande private equity-marknaden. Vi har etablerat oss som den ledande investeraren på den Nordiska Small- och Mid Cap-marknaden när det kommer till antalet gjorda investeringar.

Tillgångsslaget private equity har unika portföljegenskaper som medför värde till en långsiktlig investeringsportfölj. Du som investerare erbjuds tillgång till de mest attraktiva nordiska private equity-fonderna som investerar i och utvecklar små och medelstora företag.

Private Equity Bolag

Vad är Private Equity

Aktier i onoterade bolag kallas Private Equity, till skillnad från aktier i noterade bolag som kallas Public Equity. Kapitalet i båda fallen är riskkapital men i allmänhet associeras riskkapital till onoterade aktier eller private equity.

Under denna definition finns bland annat segmentet Buyout som innebär investeringar i mer mogna bolag, oftast med ett positivt kassaflöde, och som benämns ut- eller uppköpsaffärer. Det är inom detta buyout-segment som Coeli Private Equity gör investeringar.

Buyout-segmentet

Segmentet Buyout-fonder inom Private equity introducerades i Norden under 80-talet. Sedan dess har private equity i Norden vuxit till en välutvecklad bransch. Den nordiska private equity-marknaden har blomstrat då många företag har likvida medel, är välskötta och utifrån ett internationellt perspektiv undervärderade.

Attraktiva portföljegenskaper

Vi menar att tillgångsslaget private equity har attraktiva portföljegenskaper som medför värde till en långsiktlig investeringsportfölj. Exempel på sådana egenskaper är god riskjusterad avkastning, liten korrelation till börsen och robusthet i en sämre konjunktursituation. Fonderna sköts i regel av ett managementbolag som identifierar och investerar i onoterade bolag, utvecklar dessa genom ett aktivt ägande för att slutligen avyttra dem.

Potential i private equity

Målet med private equity är att köpa bolag med potential, utveckla och förädla dessa för att på så sätt skapa tillväxt och mervärde, vilket i sin tur möjliggör att bolagen kan säljas vidare till ett högre pris. Vanligtvis har privata investerare inte möjlighet att placera i private equity då det är höga inträdesbarriärer i form av krav på professionella partners, stora investeringsbelopp och tung administration. Det ville vi ändra på. Vi ville att även privata investerare skulle få ta del av den möjligheten.

Investeringsprocess

Genom vårt breda kontaktnät i Norden har vi tillgång till de ledande och mest attraktiva riskkapitalbolagen. Vi genomför en noggrann utvärdering av potentiella private equity-aktörer och väljer ut de fonder som har en klar och tydlig profil med potential att generera bästa möjliga avkastning. I vår utvärderingsprocess undersöker vi fundamentala områden som över tiden starkt påverkar avkastningen i riskkapitalbolagen.

Detta är bland annat:

  • Förvaltarnas förvaltningsresultat över långa perioder
  • Förvaltarledningens kompetens och erfarenhet
  • Förvaltarnas engagemang och trovärdighet
  • Hur konsekvent förvaltarnas investeringsstrategi har varit över tiden
  • Förvaltarnas roll som aktiva ägare och kravställare till sina portföljbolag
  • Riskkapitalfondernas legala och kommersiella villkor.

Styrelse och ledning

Ledningen för Coeli Private Equity har tillsammans 25 års erfarenhet från private equity-branschen genom investeringar i riskkapitalfonder och från direktinvesteringar i bolag.

Henrik Arfvidsson: Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coeli AB:s depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity-produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

Henrik Arfvidsson

VD, Coeli Private Equity

Styrelse i Coeli Private Equitys årsbolag

Styrelsen i årsbolagen består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn. Förvaltningsledningen föredrar varje investeringsunderlag varefter styrelsen ger sin rekommendation till beslut. Det formella beslutet tas av Coeli Asset Management AB efter delegation från AIF-förvaltaren.

Ordförande i årsbolag
Johan Winnerblad

Advokat, partner och styrelseordförande på Advokatbyrån Vinge
Johan Winnerblad är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han är verksam i Stockholm och har särskild erfarenhet inom områdena för bioteknik, läkemedel & livsmedel, finansiella tjänster, IT, teknik och telekom samt sport, media och underhållning.

Innehav i Bolaget: Inget

Ledamot/Styrelseordförande
Huvudägare i Coeli
Mikael Larsson

Coeli Private Equtiy Management AB
Mikael Larsson är grundare och huvudägare i moderbolaget Coeli Holding AB. Han har varit verksam inom den finansiella sektorn under närmare 30 år och har skapat sig en bred erfarenhet och kompetens inom kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Delaktig sedan start i Coeli Private Equity strategierna. Mikael arbetar i dag aktivt med både strukturella och operativa frågor inom hela Coeli koncernen.

Innehav i Bolaget: Inget

Ledamot
Lukas Lindkvist

VD Coeli Asset Management AB
Lukas Lindkvist har varit yrkesverksam i finansbranschen i drygt 20 års tid med bl.a. anställningar inom flera avdelningar i SEB koncernen. Sedan 2001 har Lukas varit anställd inom Coeli koncernen i flertalet ledande befattningar, för närvarande är Lukas Verkställande Direktör för Coeli Asset Management AB.

Innehav i Bolaget: Inget

Hem Våra fonder Private Equity-fonder Old