Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentarer

Läs förvaltarkommentarerna från Coeli Private Equity. Förvaltarkommentaren kommer ut kvartalsvis och där kan du läsa om hur det gått för bolagen, fondförvaltarens egna reflektioner kring prestationen samt framtidsutsikter. Coeli Private Equity erbjuder investeringar i private equity-marknaden. Tillgångsslaget private equity medför värde till en långsiktig investeringsportfölj.

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity AB juni, 2020

Årets inledande kvartal har minst sagt varit turbulent. Hela världens fokus har riktats mot att motverka och bekämpa en pandemi av sällan skådat slag.
Läs mer

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity AB kvartal 1, 2020

Årets inledande kvartal har minst sagt varit turbulent. Hela världens fokus har riktats mot att motverka och bekämpa en pandemi av sällan skådat slag.
Läs mer

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity kvartal 4, 2019

År 2019 var ett händelserikt år för oss där mycket och hårt arbete lades ner för att fusionera nio bolag och därmed notera ett nytt unikt privat equity-bolag.
Läs mer

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity kvartal 3, 2019

Under årets första kvartal har arbetet med att fusionera åtta av våra årsbolagsstrukturer fortsatt. I slutet av januari hölls extra bolagsstämmor där samtliga årsbolag beslutade att fortsätta med de föreslagna fusionsplanerna. Sedan dess har alla bolag legat vilade i en period för att i slutet av april kunna gå igenom och registrera samtliga fusioner.
Läs mer

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity kvartal 2, 2019

Under årets första kvartal har arbetet med att fusionera åtta av våra årsbolagsstrukturer fortsatt. I slutet av januari hölls extra bolagsstämmor där samtliga årsbolag beslutade att fortsätta med de föreslagna fusionsplanerna. Sedan dess har alla bolag legat vilade i en period för att i slutet av april kunna gå igenom och registrera samtliga fusioner.
Läs mer

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity kvartal 1, 2019

Under årets första kvartal har arbetet med att fusionera åtta av våra årsbolagsstrukturer fortsatt. I slutet av januari hölls extra bolagsstämmor där samtliga årsbolag beslutade att fortsätta med de föreslagna fusionsplanerna. Sedan dess har alla bolag legat vilade i en period för att i slutet av april kunna gå igenom och registrera samtliga fusioner.
Läs mer

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity kvartal 4, 2018

När vi summerar året har det varit det mest transaktionsintensiva året vi varit med om hittills. 22 nya portföljbolag har tillkommit och 16 portföljbolag har sålts av.
Läs mer
Hem Våra fonder Private Equity-fonder Old Förvaltarkommentarer