Coeli Private Equity 2016

Attraktiv investerings-möjlighet med fokus på onoterade bolag i Norden

Coeli Private Equity 2016 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastnin

Vårt fondinnehav

Vi har en gedigen checklista som ska tickas av innan vi väljer att göra en investering. De nordiska private equity-fonder som vi hittills investerat i finner du här.

Nyheter/Pressmeddelande

 

Visa alla

Nyheter

Pressmeddelanden

Ladda fler
Ladda fler

Missa inga uppdateringar från Coeli Private Equity 2016!

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden

Senaste förvaltarkommentaren

Henrik Arfvidsson, fondens förvaltare, skriver varje kvartal förvaltarkommentar om utvecklingen i fonden. Här hittar du alltid den senaste av hans förvaltarkommentarer.

Henrik Arfvidsson

VD, Coeli Private Equity

Henrik kom till Coeli år 2007 och har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör och ansvarig förvaltare för våra Private Equity-bolag.

porträttbild man

Läs mer om Henrik

 

Coelis kapitalförvaltare Henrik Arfvidsson

Henrik Arfvidsson

Kapitalförvaltare Coeli Private Equity

  • Har arbetat på Coeli sedan 2007
  • Har mer än 10 års erfarenhet av branschen
  • Magisterexamen i ekonomi från Bocconi University/KTH/Södertörns Högskola

Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coelis depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

Finansiell kalender

Styrelse och ledning

Revisorer

Bolagsstyrning

Finansiell kalender 2020

Datum Aktivitet
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
Vecka 14 Årsredovisning 2019
2020-04-23 Årsstämma
2020-05-31 NAV-rapport Q1 2020
2020-08-31 Delårsrapport Januari – juni 2020

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post info@coeli.se.

Styrelse och ledning

Ledningen för Coeli Private Equity har tillsammans 25 års erfarenhet från private equity-branschen genom investeringar i riskkapitalfonder och från direktinvesteringar i bolag.

Henrik Arfvidsson: Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coeli AB:s depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

Styrelse Coeli Private Equity 2016 AB

Styrelseordförande
Johan Winnerblad
Advokat, partner och styrelseordförande på Advokatbyrån Vinge
Johan Winnerblad är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han är verksam i Stockholm och har särskild erfarenhet inom områdena för bioteknik, läkemedel & livsmedel, finansiella tjänster, IT, teknik och telekom samt sport, media och underhållning.
Innehav i Bolaget: Inget

Ledamot
Mikael Larsson
Coeli Private Equtiy Management AB
Huvudägare i Coeli
Mikael Larsson är grundare och huvudägare i moderbolaget Coeli Holding AB. Han har varit verksam inom den finansiella sektorn under närmare 30 år och har skapat sig en bred erfarenhet och kompetens inom kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Delaktig sedan start i Coeli Private Equity strategierna. Mikael arbetar i dag aktivt med både strukturella och operativa frågor inom hela Coeli koncernen.
Innehav i Bolaget: Inget

Ledamot
Lukas Lindkvist
VD Coeli Asset Management AB
Lukas Lindkvist har varit yrkesverksam i finansbranschen i drygt 20 års tid med bl.a. anställningar inom flera avdelningar i SEB koncernen. Sedan 2001 har Lukas varit anställd inom Coeli koncernen i flertalet ledande befattningar, för närvarande är Lukas Verkställande Direktör för Coeli Asset Management AB.
Innehav i Bolaget: Inget

Revisorer

Den externa revisorn ska granska Coeli Private Equity´s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid extra bolagsstämman 17 februari 2016 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Private Equity´s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, kommer att finnas i kommande årsredovisning.

Hem Våra fonder Private Equity-fonder Coeli Private Equity 2016