Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Private Equity AB

Attraktiv investeringsmöjlighet med nordiskt fokus

En av våra mest unika investeringsmöjligheter är vårt private equity-erbjudande. Coeli Private Equity AB investerar i nordiska private equity-fonder, som i sin tur investerar i onoterade företag med syfte att få dessa företag att utvecklas och växa för att därefter säljas till ett högre värde efter cirka 5 års ägande. Coeli investerar i fonderna kontinuerligt och utdelningen till våra kunder är kopplad till vinster som görs i samband med att private equity-fonderna säljer av företag, så kallade exits.

Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra professionella investerare.

Fallstudier

Här är fallstudier för dig som vill veta vad vi har åstadkommit med tidigare private equity-erbjudande och vad det har inneburit för de som valde att investera.

Våra innehav

Vi gör en noggrann utvärdering av alla objekt inför investeringsbeslut. De nordiska private equity-fonder som vi utfäst kapital till och de direktinvesteringar som vi hittills gjort finner du nedan.

Fonder

Direktinvesteringar

Gladsheim Fastigheter

Tmpl Solutions

Teqt Intressenter

Truecaller

Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du alla våra nyheter och pressmeddelanden om Coeli Private Equity AB samlade på ett och samma ställe. För att göra det enkelt för dig som söker något specifikt kan du filtrera på kategorierna Nyheter och Pressmeddelanden.

Visa alla

Nyheter

Pressmeddelanden

Ladda fler
Ladda fler

Missa inga uppdateringar från Coeli Private Equity AB!

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden

Henrik Arfvidsson

VD, Coeli Private Equity

Henrik kom till Coeli år 2007 och har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör och ansvarig förvaltare för våra Private Equity-bolag.

porträttbild man

Läs mer om Henrik

Coelis kapitalförvaltare Henrik Arfvidsson

Henrik Arfvidsson

Kapitalförvaltare Coeli Private Equity

  • Har arbetat på Coeli sedan 2007
  • Har mer än 10 års erfarenhet av branschen
  • Magisterexamen i ekonomi från Bocconi University/KTH/Södertörns Högskola

Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coelis depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

Senaste förvaltarkommentaren

Henrik Arfvidsson, fondens förvaltare, skriver varje kvartal förvaltarkommentar om utvecklingen i fonden. Här hittar du alltid den senaste av hans förvaltarkommentarer.

Senaste månadsuppdateringen

Här publicerar Bolaget en månadsvis uppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt det senaste substansvärde

Klicka här för att läsa månadsuppdatering för december 2021

Klicka här för att läsa månadsuppdatering för november 2021

Finansiell kalender

Styrelse och ledning

Revisorer

Bolagsstyrning

Finansiell kalender 2020/2021

Datum Aktivitet
2021-08-31 Årsredovisning 2020/2021
2021-09-30 Årsstämma
2022-02-28 Delårsrapport juli – december 2021

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post info@coeli.se

Styrelse i Coeli Private Equity AB

Styrelsen består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn. Förvaltningsledningen föredrar varje investeringsunderlag varefter styrelsen ger sin rekommendation till beslut. Det formella beslutet tas av Coeli Asset Management AB efter delegation från AIF-förvaltaren.

Johan Winnerblad

Styrelseordförande

Advokat, partner och styrelseordförande på Advokatbyrån Vinge
Född: 1967
Utbildning: Jur. kand.
Innehav i Bolaget: Inget.

Johan Winnerblad är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han är verksam i Stockholm och har särskild erfarenhet inom områdena för finansiella tjänster, IT, teknik och telekom, medicinteknik samt riskkapital.

Mikael Larsson

Styrelseledamot

Grundare av Coeli och huvudägare av moderbolaget Coeli Holding AB
Född: 1965
Utbildning: Gymnasiestudier
Innehav i Bolaget: 500 stamaktier

Mikael Larsson är grundare av Coeli Kapitalrådgivning AB (tidigare Walter OFR AB) som före det att bolaget trädde i likvidation hade kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Mikael Larsson har även grundat fondbolaget Coeli AB (namnändrat till Coeli Asset Management AB), vilket nu tagit över verksamheten från Coeli Kapitalrådgivning AB.

Henrik Arfvidsson

Styrelseledamot, verkställande direktör och ansvarig förvaltare

Aktiv i Coelikoncernen sedan 2007 och inom private equity-strukturerna sedan start
Född: 1980
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi
Innehav i Bolaget: 2810 Stamaktier 14 000 Stamaktier Serie II

Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coelikoncernen sedan 2007. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i private equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equitybolagen i koncernen samt CNI Nordic 5 AB. Henrik Arfvidsson verkar även som portföljförvaltare för Coeli Asset Management AB.

Revisorer

Den externa revisorn ska granska Coeli Private Equity AB’s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Den 14 november 2019 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Private Equity AB´s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, kommer att finnas i kommande årsredovisning.

Hem Våra fonder Private Equity-fonder Coeli Private Equity AB