Coeli Private Equity AB

Attraktiv investeringsmöjlighet med nordiskt fokus

En av våra mest unika investeringsmöjligheter är vårt private equity-erbjudande. Coeli Private Equity AB investerar i nordiska private equity-fonder, som i sin tur investerar i onoterade företag med syfte att få dessa företag att utvecklas och växa för att därefter säljas till ett högre värde efter cirka 5 års ägande. Coeli investerar i fonderna kontinuerligt och utdelningen till våra kunder är kopplad till vinster som görs i samband med att private equity-fonderna säljer av företag, så kallade exits.

Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra professionella investerare.

Fallstudier

Här är fallstudier för dig som vill veta vad vi har åstadkommit med tidigare private equity-erbjudande och vad det har inneburit för de som valde att investera.

Våra innehav

Vi gör en noggrann utvärdering av alla objekt inför investeringsbeslut. De nordiska private equity-fonder som vi utfäst kapital till och de direktinvesteringar som vi hittills gjort finner du nedan.

Fonder

Direktinvesteringar

Gladsheim Fastigheter

Tmpl Solutions

Teqt Intressenter

Truecaller

Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du alla våra nyheter och pressmeddelanden om Coeli Private Equity AB samlade på ett och samma ställe. För att göra det enkelt för dig som söker något specifikt kan du filtrera på kategorierna Nyheter och Pressmeddelanden.

Visa alla

Nyheter

Pressmeddelanden

Ladda fler
Ladda fler

Missa inga uppdateringar från Coeli Private Equity AB!

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden

Henrik Arfvidsson

VD, Coeli Private Equity

Henrik kom till Coeli år 2007 och har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör och ansvarig förvaltare för våra Private Equity-bolag.

porträttbild man

Läs mer om Henrik

Coelis kapitalförvaltare Henrik Arfvidsson

Henrik Arfvidsson

Kapitalförvaltare Coeli Private Equity

  • Har arbetat på Coeli sedan 2007
  • Har mer än 10 års erfarenhet av branschen
  • Magisterexamen i ekonomi från Bocconi University/KTH/Södertörns Högskola

Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coelis depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

Senaste förvaltarkommentaren

Henrik Arfvidsson, fondens förvaltare, skriver varje kvartal förvaltarkommentar om utvecklingen i fonden. Här hittar du alltid den senaste av hans förvaltarkommentarer.

Senaste månadsuppdateringen

Här publicerar Bolaget en månadsvis uppdatering innehållande information om Bolagets utveckling, dess portföljinnehav samt det senaste substansvärde

Klicka här för att läsa mars 2021 månadsuppdatering

Klicka här för att läsa februari 2021 månadsuppdatering

Finansiell kalender

Styrelse och ledning

Revisorer

Bolagsstyrning

Finansiell kalender 2020/2021

Datum Aktivitet
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2019/2020
Vecka 40 Årsredovisning 2019/2020
2020-10-29 Årsstämma
2021-02-26 Delårsrapport juli – december 2020

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post info@coeli.se.

Styrelse i Coeli Private Equity AB

Styrelsen består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn. Förvaltningsledningen föredrar varje investeringsunderlag varefter styrelsen ger sin rekommendation till beslut. Det formella beslutet tas av Coeli Asset Management AB efter delegation från AIF-förvaltaren.

Styrelseordförande
Johan Winnerblad
Advokat, partner och styrelseordförande på Advokatbyrån Vinge. Johan Winnerblad är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han är verksam i Stockholm och har särskild erfarenhet inom områdena för bioteknik, läkemedel & livsmedel, finansiella tjänster, IT, teknik och telekom samt sport, media och underhållning.

Ledamot
Mikael Larsson
Huvudägare i Coeli
Mikael Larsson är grundare och huvudägare i moderbolaget Coeli Holding AB. Han har varit verksam inom den finansiella sektorn under närmare 30 år och har skapat sig en bred erfarenhet och kompetens inom kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Delaktig sedan start i Coeli Private Equity strategierna. Mikael arbetar i dag aktivt med både strukturella och operativa frågor inom hela Coeli-koncernen.

Henrik Arfvidsson
VD Coeli Private Equity AB
Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coeli AB:s depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen och sedan 2018 VD för Coeli Private Equity AB.

Revisorer

Den externa revisorn ska granska Coeli Private Equity AB’s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Den 14 november 2019 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Private Equity AB´s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, kommer att finnas i kommande årsredovisning.

Hem Våra fonder Private Equity-fonder Coeli Private Equity AB