Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Private Equity AB

Attraktiv investeringsmöjlighet med nordiskt fokus

En av våra mest unika investeringsmöjligheter är vårt private equity-erbjudande. Coeli Private Equity AB investerar i nordiska private equity-fonder, som i sin tur investerar i onoterade företag med syfte att få dessa företag att utvecklas och växa för att därefter säljas till ett högre värde efter cirka 5 års ägande. Coeli investerar i fonderna kontinuerligt och utdelningen till våra kunder är kopplad till vinster som görs i samband med att private equity-fonderna säljer av företag, så kallade exits.

Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra professionella investerare.

Fallstudier

Här är fallstudier för dig som vill veta vad vi har åstadkommit med tidigare private equity-erbjudande och vad det har inneburit för de som valde att investera.

Våra innehav

Vi gör en noggrann utvärdering av alla objekt inför investeringsbeslut. De nordiska private equity-fonder som vi utfäst kapital till och de direktinvesteringar som vi hittills gjort finner du nedan.

Fonder

Övrigt

OXX II (UK/Swe)

Sway III (US)

Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du alla våra nyheter och pressmeddelanden om Coeli Private Equity AB samlade på ett och samma ställe. För att göra det enkelt för dig som söker något specifikt kan du filtrera på kategorierna Nyheter och Pressmeddelanden.

Visa alla

Nyheter

Pressmeddelanden

Ladda fler
Ladda fler

Missa inga uppdateringar från Coeli Private Equity AB!

Prenumerera på nyheter och pressmeddelanden

Henrik Arfvidsson

VD, Coeli Private Equity

Henrik kom till Coeli år 2007 och har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör och ansvarig förvaltare för våra Private Equity-bolag.

porträttbild man

Läs mer om Henrik

Coelis kapitalförvaltare Henrik Arfvidsson

Henrik Arfvidsson

Kapitalförvaltare Coeli Private Equity

  • Har arbetat på Coeli sedan 2007
  • Har mer än 10 års erfarenhet av branschen
  • Magisterexamen i ekonomi från Bocconi University/KTH/Södertörns Högskola

Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coelis depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

PDF för nedladdning

Finansiell kalender

Styrelse och ledning

Revisorer

Bolagsstyrning

Finansiell kalender 2023

Datum Aktivitet
2023-08-31 Årsredovisning 2022/2023
2023-09-29 Årsstämma
2024-02-29 Delårsrapport juli – december 2023

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post info@coeli.se

Styrelse i Coeli Private Equity AB

Styrelsen består av tre styrelsemedlemmar med lång erfarenhet inom finanssektorn. Förvaltningsledningen föredrar varje investeringsunderlag varefter styrelsen ger sin rekommendation till beslut. Det formella beslutet tas av Coeli Asset Management AB efter delegation från AIF-förvaltaren.

Styrelseordförande
Stefan Renno

Stefan har mer än 30 års erfarenhet från den finansiella branschen.
Född: 1967
Utbildning: Gymnasiestudier
Stefan Renno har under sina yrkesverksamma år arbetat 25 år på SEB i Sverige, Lux och Tyskland som bland annat Head of Merchant Banking Luxembourg, Head of Corporate Development Germany samt Head of Financial Institutions Germany.
2013 arbetade Stefan hos Coeli Lux som CRO och Conducting Officer och var även under en kort tid CEO för Coeli Asset Management under 2014-2015. Numera arbetar Stefan med Styrelse och konsultuppdrag via sitt bolag Quadra SARL. Stefan är styrelseordförande i bland annat Coeli Asset Management, styrelseordförande i Coeli SICAV II samt styrelsemedlem i Coeli SICAV I och Coeli Fastighet I AB.

Styrelseledamot
Niklas Lantz

Niklas Lantz har arbetat inom finanssektorn sedan 2010 och sedan 2016 inom Coeligruppen.
Född: 1985
Utbildning: Magisterexamen i affärsjuridik
Niklas Lantz är Head of Legal för Coeli Asset Management AB och Coeli Investment Management AB. Niklas Lantz har tidigare arbetat som jurist för andra bolag inom den finansiella sektorn samt Finansinspektionen.

Styrelseledamot
Filippa Kelo

Head of Product Management, Coeli Investment AB.
Född: 1991
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi
Filippa Kelo är aktiv i Coelikoncernens private equity- och fastighetsstrukturerna sedan 2018 och har tidigare erfarenhet från bland annat revison på Ernst & Young och från Finansinspektionen.

VD och ansvarig förvaltare
Henrik Arfvidsson

Aktiv i Coelikoncernen sedan 2007 och inom private equity-strukturerna sedan start.
Född: 1980
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi
Innehav i Bolaget: 2810 Stamaktier 14 000 Stamaktier Serie II.
Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coelikoncernen sedan 2007. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i private equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equitybolagen i koncernen samt CNI Nordic 5 AB. Henrik Arfvidsson verkar även som portföljförvaltare för Coeli Asset Management AB.

Revisorer

Den externa revisorn ska granska Coeli Private Equity AB´s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid årsstämman den 30 september 2021 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Private Equity AB´s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, återfinns i bolagets årsredovisning.

Hem Våra fonder Private Equity-fonder Coeli Private Equity AB