Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

CNI V Nordic

Sedan vi stängde CNI Nordic 5 AB för teckning i juli 2018 är nu fyra investeringar gjorda i intressanta tillväxtbolag. Det har varit en bra marknad med ett stort utbud av bolag av en varierande kvalité, vår tydliga strategi underlättar arbetet med att snabbt sortera ut de som kan vara av intresse. I slutet av december kunde vi offentliggöra de två senaste portföljbolagen, online- apoteket Meds samt webbutiken KidsBrandStore.

Meds Apotek AB

CNI Nordic 5 har under december investerat i Meds Apotek AB, som är ett relativt nyetablerat online-apotek i Sverige. Bolaget grundades 2017 av tre partners och de har redan erhållit tillstånd av Läkemedelsverket. Meds har tusentals produkter inom såväl receptbelagda läkemedel som OTC (”over-the-counter”), till exempel hudvård, vitaminer och tillskott, smärtstillande samt läkemedel för husdjur. I konkurrens med marknadsledaren Apotea har de ambitionen att vara ”mobile first”, ha snabbast leveranser, attraktiva priser och ett brett sortiment. Totalmarknaden för apoteksprodukter uppgår till cirka 44 miljarder kronor per år med en årlig tillväxt om cirka +3-5 procent. Efterfrågan är stabil utan vidare konjunktur- eller säsongsberoende. Onlinepenetrationen ökar med 2-2,5 procentenheter per år och konverteringen offline till online ger därmed upphov till en ”strukturell medvind” om cirka +25-30 procent per år för online-apoteken. Apoteksprodukter bedöms vara ideala för e-handel i och med att de ofta har lång hållbarhet, tar lite plats (små paket), ger upphov till få returer samt har återkommande kunder (till exempel receptbelagda läkemedel). Verksamheten är tillståndspliktig, vilket begränsar konkurrensen från mindre aktörer. Bedömningen är att det finns plats för en handfull större aktörer på den svenska marknaden. Meds befinner sig i ett relativt tidigt utvecklingsskede med en aggressiv tillväxtprognos under kommande år. Investeringen utgör cirka 4 procent av fonden.

KidsBrandStore

I december investerade CNI genom en kombinerad nyemission / utköp i Original Brands Sweden AB, mer känt som KidsBrandStore (”KBS”). KBS är Nordens största webbutik med märkeskläder för ungdomar. Produktportföljen inkluderar premiumvarumärken som Gant, Lyle & Scott, Polo Ralph Lauren, Adidas samt Nike, som för närvarande säljs i Sverige (71 procent) och Norden (6 procent) samt genom sex fysiska butiker (23 procent). Bolagets målgrupp är ungdomar i åldrarna 8-16 år, som är ett relativt underutvecklat kundsegment med ingen direkt europeisk konkurrent. KBS grundades 2010 i Västerås och har idag cirka 30 anställda.

Aktuell försäljning uppgår till cirka 208 miljoner kronor och den historiska tillväxten har uppgått till cirka +80 procent i årstakt. Bruttomarginalerna är generellt sett höga. Bolagets adresserbara marknad uppskattas till cirka 370 miljoner euro och växer stabilt med +1 procent per år. Onlineförsäljningens andel av totalmarknaden förväntas mer än dubblas på fem år, det vill säga en underliggande marknadstillväxt online om cirka +20 procent per år. KBS målsättning är att gå in i nya europeiska marknader genom att replikera den strategi som med framgång använts i Sverige. Positionen utgör cirka 15 procent av fonden.

Henrik Arfvidsson

Verkställande Direktör av CNI Nordic 5, samt ansvarig för affärsområdet closed end.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.