Coeli Private Equity 2006 AB

Attraktiv investeringsmöjlighet med nordiskt fokus

Coeli Private Equity 2006 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

Innehav

Innovationskapital IV Partners

CapMan Life Science IV

Valedo Partners Fund I

Innovationskapital IV Partners

InnovationsKapital investerar i unga nordiska tillväxtföretag inom Information & Communication Technology samt Healthcare & Life Science. InnovationsKapital startade sin verksamhet 1994 och finns representerade med kontor i Stockholm och Göteborg. Fonden förser inte bara sina portföljbolag med kapital utan är också en mycket aktiv ägare och har stor erfarenhet av internationellt företagande och de marknadssegment som man investerar i.

Läs mer om Innovations Kapital IV på www.innkap.com

CapMan Life Science IV

CapMan är en ledande kapitalförvaltare inom Private Equity med inriktning på alternativa placeringar i Norden och Ryssland. CapMan etablerades 1989 och har lång erfarenhet inom fondförvaltning samt som partner till investerare och entreprenörer. CapMan Buyout fokuserar på nordiska bolag inom midcap-segmentet.

Läs mer om CapMan Life Science IV på www.capman.com

Valedo Partners Fund I

Valedo Partners är en tillväxtorienterad private equityaktör. Valedo Partners har ett industriellt fokus och ett mycket starkt nätverk av erfarna industrialister både som rådgivare och potentiella styrelseledamöter. Bolaget har sitt kontor i Stockholm. Valedo Partners Fund I AB investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag med tillväxt- och utvecklingspotential där fonden aktivt kan bidra till att höja takten i företagens industriella utveckling. Fondens styrelse och ledning har lång erfarenhet av riskkapitalmarknaden.

Läs mer om Valedo på www.valedopartners.com

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Private Equity Coeli Private Equity 2006