Coeli Private Equity 2007 AB

Attraktiv investeringsmöjlighet med nordiskt fokus

Coeli Private Equity 2007 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

Innehav

CapMan Buyout IX

Herkules Private Equity III

BWB Partners II

Valedo Partners Fund I

CapMan Buyout IX

CapMan är en ledande kapitalförvaltare inom Private Equity med inriktning på alternativa placeringar i Norden och Ryssland. CapMan etablerades 1989 och har lång erfarenhet inom fondförvaltning samt som partner till investerare och entreprenörer. CapMan Buyout fokuserar på nordiska bolag inom midcap-segmentet.

Läs mer om Capman på www.capman.com

Herkules Private Equity III

Herkules är Norges ledande private equity-aktör i det medelstora investeringssegmentet. I november 2008 stängdes Herkules tredje fond, med NOK 6 miljarder i rest kapital. Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo. Herkules Private Equity Fund III L.P. har en finansiell styrka som gör det möjligt att ta dominerande ägarpositioner i etablerade bolag med potential för vidareutveckling.

Läs mer om Herkules Private Equity Fund III www.herkulescapital.no

BWB Partners II

BWB Partners är en av Danmarks ledande private equity-aktörer inom det mindre investeringssegmentet. BWB Partners tog över tidigare Odin Partners och genomförde samtidigt en omorganisation där merparten av det tidigare teamet är kvar. BWB Partners II har en storlek om ca DKK 1 miljard och fokuserar på investeringar i och utveckling av mindre bolag i främst Danmark men även i Sverige. Teamet har en gedigen erfarenhet inom private equity branschen.

Läs mer om BWB Partners II på www.bwbp.dk

Valedo Partners Fund I

Valedo Partners är en tillväxtorienterad svensk private equity-aktör. Valedo Partners har ett industriellt fokus och ett mycket starkt nätverk av erfarna industrialister både som rådgivare och potentiella styrelseledamöter. Bolaget har sitt kontor i Stockholm. Valedo Partners Fund I AB investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag med tillväxt- och utvecklingspotential där fonden aktivt kan bidra till att höja takten i företagens industriella utveckling. Fondens styrelse och ledning har lång erfarenhet av riskkapitalmarknaden.

Läs mer om Valedo på www.valedopartners.com

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Private Equity Coeli Private Equity 2007