Coeli Private Equity 2008 AB

Attraktiv investeringsmöjlighet med nordiskt fokus

Coeli Private Equity 2008 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

Innehav

Priveq Investment IV

Herkules Private Equity III

Karnell III

Priveq Investment IV

Priveq Investment är ett av Sveriges äldsta riskkapitalbolag med över 25 års erfarenhet av att investera i svenska tillväxtbolag. Bolaget har kontor i Stockholm. Fonden gör både majoritets- och minoritetsinvesteringar. Priveq Investment har genom åren investerat i cirka 100 bolag och ligger avkastningsmässigt i den högre kvartilen bland liknande fonder i Europa. Bland övriga investerarna i Priveq Investment Fund IV L.P. återfinns Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Amundi Private Equity Funds, Credit Suisse Customized Fund Investment Group, European Investment Fund och KLP.

Läs mer om Valedo på www.priveq.se

Herkules Private Equity III

Herkules är Norges ledande private equity-aktör i det medelstora investeringssegmentet. I november 2008 stängdes Herkules tredje fond, med NOK 6 miljarder i rest kapital. Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo. Herkules Private Equity Fund III L.P. har en finansiell styrka som gör det möjligt att ta dominerande ägarpositioner i etablerade bolag med potential för vidareutveckling.

Läs mer om Herkules Private Equity Fund III www.herkulescapital.no

Karnell III

Hans Karlander och Patrik Rignell leder fonden Karnell III. De har tillsammans 30 års erfarenhet av investeringar i onoterade bolag varav tio år tillsammans i Private Equity-fonden Procuritas, vilken är en av pionjärerna inom nordisk Private Equity. Fonden har kontor i Stockholm. Karnell fokuserar på investeringar i Norden inom det mindre investeringssegmentet och tar majoritetspositioner i bolag med en omsättning på 50-500 MSEK. Fonden hade sin sista stängning den 30 september 2010.

Läs mer om Karnell på www.karnell.se

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Private Equity Coeli Private Equity 2008