Coeli Private Equity 2009 AB

Attraktiv investeringsmöjlighet med nordiskt fokus

Coeli Private Equity 2009 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

Innehav

CapMan Buyout IX

Valedo Partners Fund II

CapMan Buyout IX

CapMan är en ledande kapitalförvaltare inom Private Equity med inriktning på alternativa placeringar i Norden och Ryssland. CapMan etablerades 1989 och har lång erfarenhet inom fondförvaltning samt som partner till investerare och entreprenörer. CapMan Buyout fokuserar på nordiska bolag inom midcap-segmentet.

Läs mer om Capman på www.capman.com

Valedo Partners Fund II

Valedo Partners är en tillväxtorienterad svensk private equity-aktör. Valedo Partners har ett industriellt fokus och ett mycket starkt nätverk av erfarna industrialister både som rådgivare potentiella styrelseledamöter. Bolaget har sitt kontor i Stockholm. Valedo Partners Fund II AB investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag med tillväxt- och utvecklingspotential där fonden aktivt kan bidra till att höja takten i företagens industriella utveckling. Fondens styrelse och ledning har lång erfarenhet av riskkapitalmarknaden.

Läs mer om Valedo på www.valedopartners.com

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Private Equity Coeli Private Equity 2009