Coeli Private Equity 2010 AB

Attraktiv investeringsmöjlighet med nordiskt fokus

Coeli Private Equity 2010 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

Innehav

Priveq Investment IV

Valedo Partners Fund II

Norvestor VI

Priveq Investment IV

Priveq Investment är ett av Sveriges äldsta riskkapitalbolag med lång erfarenhet av att investera i svenska tillväxtbolag. Bolaget har kontor i Stockholm. Fonden gör både majoritets- och minoritetsinvesteringar. Priveq Investment har genom åren investerat i över 100 bolag och ligger avkastningsmässigt i den högre kvartilen bland liknande fonder i Europa. Bland övriga investerarna i Priveq Investment Fund IV L.P återfinns Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Amundi Private Equity Funds, Credit Suisse Customized Fund Investment Group, European Investment Fund och KLP.

Läs mer om Priveq Investment Fund IV L.P. på www.priveq.se

Valedo Partners Fund II

Valedo Partners är en tillväxtorienterad svensk private equity-aktör. Valedo Partners har ett industriellt fokus och ett mycket starkt nätverk av erfarna industrialister både som rådgivare potentiella styrelseledamöter. Bolaget har sitt kontor i Stockholm. Valedo Partners Fund II AB investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag med tillväxt- och utvecklingspotential där fonden aktivt kan bidra till att höja takten i företagens industriella utveckling. Fondens styrelse och ledning har lång erfarenhet av riskkapitalmarknaden.

Läs mer om Valedo på www.valedopartners.com

Norvestor VI

Norvestor Equity AS är en av de äldsta och mest framgångsrika private equity-aktörerna i Norge. Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo och startade sin verksamhet 1989. Norvestor VI L.P. är den tredje fonden som har fokus på buyout investeringar i den nedre delan av midcap segmentet i främst Norge men även i Sverige och till viss del i övriga norden. Investeringar görs endast inom de branscher och industrier där management teamet har tidigare erfarenheter och besitter specialistkunskaper.

Läs mer om Norvestor på www.norvestor.no

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Private Equity Coeli Private Equity 2010