Coeli Private Equity 2014 AB

Attraktiv investeringsmöjlighet med nordiskt fokus

Coeli Private Equity 2014 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

Innehav

PRIVEQ Investment V AB

Valedo Partners Fund III

CNI IV

PRIVEQ Investment V AB

Priveq Investment är ett av Sveriges äldsta riskkapitalbolag med lång erfarenhet av att investera i svenska tillväxtbolag. Bolaget har kontor i Stockholm. Fonden gör både majoritets- och minoritetsinvesteringar. Priveq Investment har genom åren investerat i över 100 bolag och ligger avkastningsmässigt i den högre kvartilen bland liknande fonder i Europa.

Läs mer om Priveq Investment IV på www.priveq.se

Valedo Partners Fund III

Valedo Partners är en tillväxtorienterad svensk private equity-aktör. Valedo Partners har ett industriellt fokus och ett mycket starkt nätverk av erfarna industrialister både som rådgivare och potentiella styrelseledamöter. Bolaget har sitt kontor i Stockholm. Valedo Partners Fund III AB investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag med tillväxt- och utvecklingspotential där fonden aktivt kan bidra till att höja takten i företagens industriella utveckling. Fondens styrelse och ledning har lång erfarenhet av riskkapitalmarknaden.

Läs mer om Valedo på www.valedopartners.com

CNI IV

CNI IV är en mindre aktör på den svenska private equity marknaden. Teamet har sedan 2011 investerat i tillväxtföretag och huvudkontoret är beläget i Stockholm. Teamet har en entreprenörvänlig inställning och investerar i mindre nordiska bolag. Sedan starten har de rest fyra fondstrukturer, samtliga med samma inriktning och strategi.

För mer information besök www.cninordic.com

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Private Equity Coeli Private Equity 2014