Coeli Private Equity 2015 AB

Attraktiv investeringsmöjlighet med nordiskt fokus

Coeli Private Equity 2015 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Som kund får du en attraktiv investeringsmöjlighet som normalt bara är tillgänglig för finansiella institutioner och andra stora finansiella aktörer.

Genom de olika private equity-fonder som Coeli investerar i får du en väldiversifierad portfölj. Mervärde skapas genom en noggrann urvals-, analys- och investeringsprocess i syfte att skapa högsta möjliga avkastning.

Innehav

Norvestor VII L.P.

Intera Fund III

Valedo Partners Fund III

CNI IV

Norvestor VII L.P.

Norvestor Equity AS är en av de äldsta och mest framgångsrika private equity-aktörerna i Norge. Bolaget har sitt huvudkontor i Oslo och startade sin verksamhet 1989. Norvestor VII L.P. är den fjärde fonden som har fokus på buyout investeringar i den nedre delan av midcap segmentet i främst Norge men även i Sverige och till viss del i övriga Norden. Investeringar görs endast inom de branscher och industrier där management teamet har tidigare erfarenheter och besitter specialistkunskaper.

Läs mer om Norvestor på www.norvestor.no

Intera Fund III

Intera är en finsk tillväxtorienterad private equity aktör som investerar på den finska och svenska smallcap-marknaden. Intera grundades 2007 och är helt partnerägt. Man förvaltar närmare MEUR 500 på totalt tre olika fonder. Huvudkontoret är beläget i Helsingfors. Teamet präglas av tillväxtorientering med en lång erfarenhet av private equity.

För mer information besök www.interapartners.fi

Valedo Partners Fund III

Valedo Partners är en tillväxtorienterad svensk private equity-aktör. Valedo Partners har ett industriellt fokus och ett mycket starkt nätverk av erfarna industrialister både som rådgivare och potentiella styrelseledamöter. Bolaget har sitt kontor i Stockholm. Valedo Partners Fund III AB investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag med tillväxt- och utvecklingspotential där fonden aktivt kan bidra till att höja takten i företagens industriella utveckling. Fondens styrelse och ledning har lång erfarenhet av riskkapitalmarknaden.

För mer information besök www.valedopartners.com

CNI IV

CNI IV är en mindre aktör på den svenska private equity marknaden. Teamet har sedan 2011 investerat i tillväxtföretag och huvudkontoret är beläget i Stockholm. Teamet har en entreprenörvänlig inställning och investerar i mindre nordiska bolag. Sedan starten har de rest fyra fondstrukturer, samtliga med samma inriktning och strategi.

För mer information besök www.cninordic.com

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem Våra fonder Private Equity Coeli Private Equity 2015