Förvaltarkommentarer

Förvaltarkommentarer

Läs förvaltarkommentarerna från Coeli Private Equity. Förvaltarkommentaren kommer ut kvartalsvis och där kan du läsa om hur det gått för bolagen, fondförvaltarens egna reflektioner kring prestationen samt framtidsutsikter. Coeli Private Equity erbjuder investeringar i private equity-marknaden. Tillgångsslaget private equity medför värde till en långsiktig investeringsportfölj.

Coeli Private Equity

När vi summerar året har det varit det mest transaktionsintensiva året vi varit med om hittills. 22 nya portföljbolag har tillkommit och 16 portföljbolag har sålts av.
Läs mer
Hem Våra fonder Private Equity Förvaltarkommentarer