Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity AB juni, 2020

Maj månad är över och sommarmånaderna hägrar, om än en annorlunda sommar för de flesta av oss. Tiden med pandemins utbrott har förändrat utsikterna på världens marknader, ett nytt tänkande och omtag har blivit vardag. De senaste årens frekventa omtalade ämne digitalisering blev än mer aktuellt och man skulle, möjligen lite drastiskt, kunna säga att vi fått 10 år av digitaliseringsanpassning på 10 veckor.

Vårt bolag Coeli Private Equity AB är exponerat mot en mängd olika branscher och marknader, allt ifrån det lilla lokala till det större globala, allt ifrån hårförlängning till IT-konsulter. Den diversifiering som vår portfölj har gör att vår riskspridning ökar och vi når en större robusthet även i lite mer svängiga marknader och olika konjunkturer.

Covid-19 pandemin har i olika utsträckning påverkat de flesta, personer som bolag. Vi har följt utvecklingen i våra PE-fonder och portföljbolag lite närmre under den senaste perioden för att få en bättre och tydligare förståelse i hur det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att bedrivas. Påverkan hos portföljbolagen finns längs hela spektrumet, från de branscher som exempelvis restauranger som påverkats relativt mycket till de mer digitaliserade portföljbolagen som närmast har en positiv utveckling under denna period. Bland Coeli Private Equity AB’s innehav finns inga portföljbolag som tvingats skrivas av helt och gått i konkurs på grund av pandemin. De nordiska länderna har även varit snabba med stödåtgärder som har hjälpt bolagen att klara sig genom denna svåra period. Generellt sett har PE-fonderna varit snabba i de omställningar som krävts och de absolut flesta har erfarenhet från tidigare kriser och hur de lämpligen hanteras. Det är en väldig styrka att PE-teamen är professionella i sitt sätt att driva företag.  En koncentrerad ägarbild som majoriteten av portföljbolagen har är en stor fördel i både handlingskraft och snabbhet att agera.

Vi får kvartalsvisa rapporter från majoriteten av PE-fonderna med värderingar av portföljbolagen. Det gör att vår substansvärdeberäkning som vi gör månadsvis sker med en viss fördröjning av utvecklingen i portföljbolagen. Per maj är samtliga underliggande värderingar för årets första kvartal inkluderade. Det är av den anledningen som substansvärdet inte har haft någon större påverkan, likt börsen, av den omskakande perioden vi är inne i. Ser vi på substansvärdet för maj så har det en negativ utveckling med 3,1 procent sedan förra månaden men med ett substansvärde på 105,41 kronor så är det fortfarande en positiv utveckling sedan årsskiftet med 2,4 procent, vilket tyder på en robusthet i vår struktur.

Vi kommer att ha ett litet uppehåll i rapporteringen av substansvärdet då vi står inför ett årsbokslut per sista juni. I slutet av augusti kommer bokslutskommunikén, då siffrorna för juni och hela det brutna räkenskapsåret publiceras. Därefter kommer nya substansvärderingar med augustiresultat att komma någon vecka in i september.

Aktiekursen har tappat en del mot substansvärdet sedan pandemins utbrott, vilket inte är helt onaturligt men vår uppfattning är att det inte behöver vara ett nytt normalläge. Styrelsen har redan från noteringsstarten haft som målsättning att ha ett återköpsprogram öppet för att kunna använda det som ett alternativ till användning av bolagets kassamedel. Bolaget har återköpt nästan tio procent egna aktier i dagsläget som inom kort makuleras för att kunna fortsätta agera och köpa tillbaka aktier. När det är en period med substansrabatt ser vi det som ett attraktivt alternativ att använda kassan på. Vi skapar en större kapitaleffektivitet och ett ägarvärde för våra aktieägare.

Se gärna vår hemsida för ytterligare information kring återköpsprogrammet, våra innehav och kommande finansiella rapporter.

 

Önskar er en härlig start på sommarmånaderna

Henrik Arfvidsson

VD, ansvarig förvaltare

Henrik Arfvidsson

Verkställande Direktör och förvaltare av Coeli Private Equity.

Om Coeli Private Equity
Coeli Private Equity har sedan 2006 öppnat dörren till private equity-marknaden, tidigare en sluten värld endast avsedd för stora professionella investerare som kräver mer än den avkastnings- och riskprofil som börsen kan ge. Coeli Private Equity erbjuder sina investerare tillgång till en portfölj av de mest attraktiva nordiska private equity- fonderna.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.