Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity AB kvartal 1, 2020

Årets inledande kvartal har minst sagt varit turbulent. Hela världens fokus har riktats mot att motverka och bekämpa en pandemi av sällan skådat slag. Hur vår marknad kommer att se ut framöver är i dagens läge endast en gissningslek.

Vi har i vår delårsrapport, juli-december 2019, som publicerade i slutet av februari kommunicerat ett väldigt fint resultat och ett höjt substansvärde. Vi publicerade sedan även bolagets första månatliga substansvärde per sista februari, som återigen var ett stigande, med en uppgång sedan årsskiftet på 7,4 procent och hela 27,9 procent sedan fusionstillfället i maj 2019. Vi kommer att fortsätta publicera månatliga substansvärden framöver med ett uppehåll vid månaderna vid års- och delårsrapporter.

Vi har till portföljen fått några nya bolag, det är private equity-fonden eEquity IV som har investerat i tre nya bolag; hudvårdsproduktföretaget Verso Skincare, den digitala prisjämföraren Pricerunner samt Aim´n, som designar träningskläder för kvinnor. Svenska Segulah V har även gjort en investering i infrastrukturbolagen NVBS Rail.

Tre portföljbolag har avyttrats under första kvartalet.

Kvartalets avyttringar

Kvartalet har två helt olika sidor, innan och efter utbrottet av covid-19. En kort reflektion av bilden innan var att flödet av företagstransaktioner var fortsatt god och det fanns en tydlig bild i vår portfölj av välmående portföljbolag. Det har ännu varit en relativt kort tid av restriktioner och nya regler för bolag att förhålla sig till. Vi ser dock en del branscher som drabbas väldigt hårt i det omfattande arbetet med att förhindra smittspridningen, jag tänker främst på resebranschen och turistnäringen, men givetvis är många fler väldigt drabbade av det som nu händer. Transaktionsmarknaden har nu en avtagande aktivitet. Visst finns det i dagsläget en del transaktioner som fullföljs och en del nya som kommer att påbörjas. Vår bedömning är att majoriteten av transaktionerna avbryts och processer skjuts på framtiden.

I vår portfölj är det i princip uteslutande onoterade bolag, värderingen av dessa sker inte på daglig basis vilket innebär att vi har en naturlig fördröjning i den underliggande värderingen av private equity-fonderna och dess portföljbolag. Den rapporteringen sker kvartalsvis och vi har som tidigare nämnt nu en månatlig substansvärdering för en transparent rapportering och investeringsbild.

Vi kommer att arbeta med att se över våra tidigare prognoser gällande just transaktionerna och det kassaflöde som förväntas i vår portfölj. Det finns risk att likviditetsbehov kommer att uppstå i våra innehav och vi behöver se till att vi både har möjlighet att möta våra åtaganden, men även se till att vi kan agera på kommande potentiella intressanta investeringar.

Henrik Arfvidsson

Verkställande Direktör och förvaltare av Coeli Private Equity.

Om Coeli Private Equity
Coeli Private Equity har sedan 2006 öppnat dörren till private equity-marknaden, tidigare en sluten värld endast avsedd förstora professionella investerare som kräver mer än den avkastnings- och riskprofil som börsen kan ge. Coeli Private Equity erbjuder sina investerare tillgång till en portfölj av de mest attraktiva nordiska private equity- fonderna.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.