Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity kvartal 2, 2019

Vårt arbete med att fusionera våra årsbolag har tagit nya steg under årets andra kvartal. I månadsskiftet maj/juni blev registreringen av fusionerna klara och årsbolagen absorberades av det ”nya” bolaget Coeli Private Equity AB. Efterspelet handlar nu om att administrativt överföra innehav och åtaganden för att sedan åstadkomma ett årsbokslut per den sista juni.

Kommande årsbokslut kommer att ge oss ett uppdaterat marknadsvärde och substansvärde på aktierna. Bokslutet kommer även att ligga till grund för den noteringsansökan vi avser skicka in efter sommaren och kommer även råda som underlag för återköpsprogram och utdelning. Det förväntas vara klart i månadsskiftet augusti/september. På vår hemsida har vi publicerat information och uppdateringar om det pågående arbetet och tidsaspekterna.

Coeli Private Equity AB:s portfölj består idag av 19 private equity-fonder och en direktinvestering. Underliggande portföljbolag är till antalet omkring 140, alla i olika utvecklingsstadier och i olika branscher – en diversifierad portfölj helt enkelt. Styrkan i detta är dels riskspridningen samt att vi med stor säkerhet vet att det under en lång tid framöver kommer ske avyttringar av dessa bolag. Detta kapitalflöde kommer att ge oss underlag till att fortsätta utfästa och investera samt att dela ut kapital till våra aktieägare.

Nya portföljbolagsinvesteringar är gjorda av finska Intera III, som investerat i ett hälsovårdsbolag inom psykisk ohälsa, Psykoterapiakeskus Vastaamo. Sedan har även svenska Segulah V köpt Francks Kylindustri och it-konsultbolaget IT-Total. Svenska Priveq V har investerat i e-handelsbolaget Parfym.se. Efter en trevande inledning på året gällande avyttringar har det lossnat lite mer med sex avyttringar innan sommaren.

Avyttringar/Exits

Private equity-fond Portföljbolag Kommentar
Adelis I Logent Leverantören av kontraktslogistik såldes efter en ompositionering av Adelis till Stirling Square Capitaln Partners.
CNI IV Ideal of Sweden Svenska private equity-bolaget Altor köpte upp bolaget efter att CNI IV varit med som ägare i 18 månader.
Herkules III Puzzel Mjukvarubolaget inom molnbaserat kontaktcenter lösningar såldes till Marlin Equity Partners.
Herkules IV Seagull Träning/utbildningsföretaget såldes efter fyra års ägande till en fond förvaltad av Oakley Capital.
Norvestor VI Robust Sålt efter sex års ägande till en europeisk aktör som tillhandahåller dörrar, portar mm.
Segulah V Zengun Byggentreprenör som lyckats i en motig marknad. Efter tre år och fördubblad omsättning köptes bolaget tillbaka av tidigare ägare och grundare.

 

Vi kommer framåt att fokusera på att analysera och träffa nya potentiella private equity-aktörer att kunna utfästa kapital till. Marknaden ser bra ut där det finns ett flertal intressanta och spännande alternativ både inom våra befintliga investeringar och helt nya relationer. Det finns en hel del att se fram emot under hösten. Men först önskar jag er alla en trevlig sommar.

Henrik Arfvidsson

Verkställande Direktör och förvaltare av Coeli Private Equity.

Om Coeli Private Equity
Coeli Private Equity har sedan 2006 öppnat dörren till private equity-marknaden, tidigare en sluten värld endast avsedd förstora professionella investerare som kräver mer än den avkastnings- och riskprofil som börsen kan ge. Coeli Private Equity erbjuder sina investerare tillgång till en portfölj av de mest attraktiva Nordiska private equity- fonderna.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.