Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity kvartal 3, 2019

Kvartalet som gått har inneburit en hel del arbete med finansiella rapporter. Det ”nya” bolaget Coeli Private Equity AB kommer att ha brutet räkenskapsår och inom kort kommer den första rapporten per 30 juni 2019 vara klar och publiceras. Vi har tyvärr blivit lite försenade med rapporteringen mot vad vi initialt hade som målsättning, vilket även påverkar kommande aktiviteter i bolaget. Vi kan konstatera att det har varit en bra period och vi kommer se positiva siffror med ökade värden i underliggande portföljbolag och ett ökat substansvärde i bolaget. Rapporten kommer i sin helhet att publiceras på vår hemsida när den är reviderad och klar.

Coeli Private Equity AB:s noteringsprospekt är inskickat till finansinspektionen och en noteringsanmälan är inskickad till NGM. Våra förhoppningar är att bolagets aktier kan vara noterade omkring månadsskiftet oktober/november. På tal om notering är det lite ofrånkomligt att inte nämna börsnoteringen av riskkapitaljätten EQT som skedde i slutet av september. En positiv start som ska bli intressant att följa framöver. Hur det än går så har i varje fall private equity och riskkapital fått en större allmän kännedom.

I vår portfölj har vi under kvartalet inte fått några tillskott av bolag, däremot har ytterligare tre portföljbolag avyttrats. Två av transaktionerna är över den högt ställda förväntningsbilden. Totalt under året har vi sett tio bolag lämna portföljen.

Kvartalets avyttringar

På marknaden upplever vi fortfarande en bra nivå av företagstransaktioner, om än lite avvaktande och noggrannare bearbetad. Prisbilden är hög och gemensamt hör vi från våra private equity-fonder att de främst prioriterar affärer som de arbetar fram själva ur sina nätverk. Stor vikt läggs vid att få möjlighet till unika, längre diskussioner och relationer innan själva affären går i mål.

Det finns både en stor aptit och möjligheter att investera i nordisk private equity, för närvarande. Norden fortsätter visa sin styrka, framförallt gällande transparens och ordning och reda, men även fin avkastning. Vi ser även att det är flera till antalet som är inne i eller ska påbörja en fondresning. Att möjliggöra för oss investerare att investera från både årets och kommande års budget är så klart ett medvetet val. Vi är inne i relativt långt gångna samtal och due dilligencearbeten med några aktörer som vi hoppas kunna presentera under hösten.

Henrik Arfvidsson

Verkställande Direktör och förvaltare av Coeli Private Equity.

Om Coeli Private Equity
Coeli Private Equity har sedan 2006 öppnat dörren till private equity-marknaden, tidigare en sluten värld endast avsedd förstora professionella investerare som kräver mer än den avkastnings- och riskprofil som börsen kan ge. Coeli Private Equity erbjuder sina investerare tillgång till en portfölj av de mest attraktiva nordiska private equity- fonderna.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.