Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Private Equity kvartal 4, 2019

År 2019 var ett händelserikt år för oss där mycket och hårt arbete lades ner för att fusionera nio bolag och därmed notera ett nytt unikt privat equity-bolag. Ett stort projekt där målet var tydligt men vägen ibland tog lite större kurvor än planerat. Vi hade fint sällskap vid notering inom private equity då EQT, en av de svenska globala private equity-aktörerna, valde att även de börsnotera sig. Vi noterade hela private equity-strukturen där avkastningen från underliggande private equity-fonder tillfaller det noterade bolaget, Coeli Private Equity AB, utan traditionella förvaltningsavgifter.

Noteringen och första handelsdagen för Coeli Private Equity AB blev 25 november 2019 på NGM Nordic AIF-listan. I samband med noteringen offentliggjorde även vi att ett återköpsprogram aktualiserats, där bolaget med sin kassa har en möjlighet att köpa tillbaka aktier på marknaden för att skapa aktieägarvärde. De återköpta aktierna kommer sedan att makuleras. All information om återköpsprogrammet finns på vår hemsida samt hos NGM, som publicerar alla genomförda återköp.

Under december var det en även en aktieutdelning som medförde värdeöverföring om 7 kronor per aktie. Nytt substansvärde och finansiell rapport kommer offentliggöras genom en delårsrapport som publiceras i slutet av februari.

Vi har under året åter tagit upp arbetet att träffa och analysera nya och gamla private equity-aktörer på den nordiska marknaden. Under det sista kvartalet resulterade detta i att vi utfäste kapital till två för oss nya private equity-fonder. Equip är ett norskt team, som som vi tidigare haft kontakt med då de arbetade för ett annat av våra innehav, Herkules, men som nu går sin egen väg. Det är ett ambitiöst team där fem portföljbolagsinvesteringar redan gjorts; MakeupMekka, Busfabriken, Rush, Holy Greens och Bastard Burgers. Det andra teamet är svenska eEquity som är fokuserade på onlinerelaterade affärsmodeller och har hittills investerat i bolaget Preglife.

Det har även avyttrats bolag under årets sista kvartal. Fyra avyttringar skedde under det fjärde kvartalet och totalt femton under hela året. Med den portfölj vi har idag, med portföljbolagsinvesteringar från 2007, är antalet avyttringar helt i linje med våra förväntningar på året och sannolikt de närmsta kommande åren framöver.

Kvartalets avyttringar

I slutet av februari kommer en delårsrapport publiceras för halvårsperioden 1 juli 2019 till 31 december 2019, då vi har ett brutet räkenskapsår som börjar den 1 juli, och därefter har vi en målsättning att månadsvis publicera ett indikativt substansvärde.

Henrik Arfvidsson

Verkställande Direktör och förvaltare av Coeli Private Equity.

Om Coeli Private Equity
Coeli Private Equity har sedan 2006 öppnat dörren till private equity-marknaden, tidigare en sluten värld endast avsedd förstora professionella investerare som kräver mer än den avkastnings- och riskprofil som börsen kan ge. Coeli Private Equity erbjuder sina investerare tillgång till en portfölj av de mest attraktiva nordiska private equity- fonderna.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.