Skriv ut

Förvaltarkommentar Coeli Fastighet I AB kvartal 2, 2019

 

Under sommaren 2018 avslutade vi kapitalresningen till Coeli Fastighet I AB, totalt togs 276 miljoner kronor in. Vi är i slutskedet av investeringsprocessen och fastighetsvärdet kommer att uppgå till cirka 600 – 650 mkr (inklusive belåning) då vi är fullinvesterade.

Hittills har vi gjort nio fastighetsförvärv som alla ligger i linje med fondens investeringsstrategi, som går ut på att hitta fastigheter med starka kassaflöden och potential att utvecklas till bostäder. Vi tittar löpande på nya investeringar i linje med strategin och fonden kommer göra en ytterligare investering.

Fondens första förvärv gjordes i juli 2017 då vi köpte två fastigheter i Vällingby. I dagsläget har fastigheterna en blandad användning med verksamheter inom handel, kontor och verkstad. Fastigheterna har stabila kassaflöden med bra potential för hyresökningar. Dessutom ligger de i ett område som är under kraftig utveckling och vi ser goda förutsättningar för en stark värdetillväxt.

Det andra förvärvet gjordes i oktober 2017 då ytterligare två fastigheter i Stockholmsregionen köptes. Fastigheterna ligger i Södertälje och Huddinge och innehåller i dagsläget dagligvaruhandel. Även dessa fastigheter har stabila kassaflöden och ligger i områden under utveckling där vi ser möjligheter till värdetillväxt.

Det tredje förvärvet gjordes i januari 2018 då vi köpte en bilhandel i Enköping tillsammans med SH Bygg Fastighetsutveckling AB. Fastigheten ägs till lika delar av Coeli och SH Bygg. Också denna fastighet har potential för värdetillväxt med bra förutsättningar och stabila kassaflöden.

Fondens fjärde förvärv gjordes i september 2018 då vi köpte en fastighet i Haninge. Fastigheten har idag en blandad användning med verksamheter inom handel och verkstad. Fastigheten har starka kassaflöden med potential för hyresökningar. Fastigheten ligger även här i ett område under utveckling med goda utsikter och förutsättningar för värdetillväxt.

Det femte förvärvet gjordes i januari 2019 då vi köpte en fastighet i Spånga. Fastigheten har idag en blandad användning med verksamheter inom lager och kontor. Fastigheten har starka kassaflöden med potential för hyresökningar. Den ligger också i ett område under utveckling med goda utsikter och förutsättningar för värdetillväxt. I samma område gjorde vi ett tilläggsförvärv av Kungsleden i juni 2019. Vi tror mycket på området och är glada för att vi fick möjligheten att utöka vårt innehav där.

Vårt senaste förvärv gjorde vi i början på juli när vi dessutom gjorde bolagets första investering i Göteborg, vi köpte en utvecklingsfastighet där det inom några års sikt planeras 25 000 kvm BTA bostäder och kontor. Fastigheten ligger i Gamlestaden som är ett väldigt expansivt område och vi fick oerhört bra gehör när vi besökte kommunen innan förvärvet genomfördes.

Projektstatus
Vällingby

Svenska Bostäder äger den intilliggande fastigheten och vi driver detaljplanearbetet tillsammans med dem. Vi har haft flera möten tillsammans med Svenska Bostäder och exploateringskontoret på Stockholms Stad som är mycket positiva till en utveckling mot bostäder.

Södertälje

Vi har fått ett positivt planbesked för bostäder på fastigheten. Detaljplanearbetet är i sitt startskede.

Huddinge

Vi träffade planavdelningen i Huddinge kommun under våren 2018 och de är positiva till en utveckling av fastigheten. I dagsläget har kommunen hög beläggning mot utvecklingen av Kungens Kurva och Huddinge centrum. På grund av detta får projektet lägre prioritet just nu. Vi fortsätter att bearbeta kommunen för att komma igång med projektet.

Enköping

Fastigheten är utpekad av kommunen som en fastighet med utvecklingspotential och vi har ett positivt planbesked för bostäder på fastigheten. Detaljplanearbetet har kommit en bit på vägen.

Haninge

Fastigheten ligger i ett område som kommunen har utpekat som ett utvecklingsområde. Vi ansökte om planbesked för bostäder i februari 2019 och vi förväntar oss återkoppling från kommunen inom kort. Därefter kan detaljplanearbetet påbörjas.

Spånga

Fastigheterna ligger i ett område som kommunen har utpekat som ett utvecklingsområde. De finns ett flertal andra professionella fastighetsägare i kvarteret som är positiva till en utveckling av bostäder. Vi har en dialog med kommunen för att försöka komma igång med detaljplanearbetet.

Gamlestaden

Fastigheterna ligger i ett område där utveckling och nybyggnation pågår för fullt. Vi hade ett första möte med kommunen under förvärvsprocessen och fick ett oerhört bra gehör kring utvecklingen av både fastigheten och området. Detaljplanearbetet har drivits av den tidigare fastighetsägare där vi nu tar över. Vi tillträdde fastigheten den 2a juli, direkt efter semestrarna kommer vi att ta vid i detaljplanearbetet.

Framtidsutsikter

Likt det vi skrev i vår senaste kvartalsuppdatering är det fortfarande lite som tyder på en obalans i den svenska kommersiella fastighetsmarknaden. Siffrorna för transaktionsvolymen i Sverige 2018 (det vill säga likviditeten) uppgick till 154 miljarder kronor (motsvarande siffra för 2017 var 151 miljarder). Vi har nu haft flera år med transaktionsvolymer kring dessa nivåer vilket tyder på en stark och stabil marknad med god likviditet.

Räntorna förutspås vara fortsatt låga under många år framöver, merparten av fastighetsbolagen har sund finansiering, vakanserna är låga och hyrestillväxten är fortsatt god. Coelis marknadssyn stödjer en allokering till fastigheter som del i en väldiversifierad portfölj.

Vi har i dagsläget ett årligt kassaflöde på i snitt 7,5 procent i de fastigheter vi köpt. Dessa pengar används till utveckling av fastigheterna samt minskad skuldsättning för att riskminimera. Samtidigt ser vi en uppsida i de projekt vi investerat i på 2-3 gånger det egna kapitalet under innehavstiden, vilket motsvarar en värdetillväxtpotential runt ytterligare 20 procent per år utöver fastigheternas löpande avkastning. I dagens marknad och investeringsklimat är det svårt att hitta en liknande avkastningspotential till motsvarande risk.

Vi tittar löpande på nya spännande investeringar och kommer att göra en ytterligare investering med motsvarande profil och avkastningspotential innan fonden är fullinvesterad.

Vill du ha mer information är du varmt välkommen att kontakta din rådgivare hos oss på Coeli.

Jakob Pettersson

Förvaltare av Coeli Fastighet

Om Coeli Fastighet
Coeli Fastighet I’s affärside är att erbjuda investeringar i exploateringsprojekt i svenska storstäder. Fastigheterna har dessutom stabila kassaflöden från befintlig verksamhet. Fondens avkastningsmål är att överstiga 10 procent per år efter avgifter.

VIKTIG INFORMATION. Detta material utgör inte investeringsrådgivning. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på www.coeli.se och kan även erhållas direkt från Coeli.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • Mer än 15 år i branschen
 • Magisterexamen i nationalekonomi från Örebros universitet samt auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm

Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik har över tio års erfarenhet av kapitalförvaltning och analys.

Mikael Petersson

Kapitalförvaltare Coeli Absolute European Equity

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Mer än 25 års erfarenhet av finansbranschen
 • BSc från Lunds Universitet

Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli Absolute European Equity och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

Coelis kapitalförvaltare Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coelis kapitalförvaltare James Bannan

James Bannan

Kapitalförvaltare Coeli Frontier Markets

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Coeli Andreas Brock

Andreas Brock, CFA

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 10 år i branschen
 • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv och har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Coeli Henrik Milton

Henrik Milton

Kapitalförvaltare Coeli Global Selektiv

 • Har arbetat på Coeli sedan 2016
 • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
 • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Selektiv. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Gustav Fransson

Kapitalförvaltare Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

porträttbild man

Alexander Wahlman

Senior Analytiker Coeli Likviditetsstrategi & Coeli Nordisk Företagsobligationsfond

 • Arbetat på Coeli sedan 2018
 • Arbetat i finansbranschen sedan 2014
 • MSc från Rotterdam School of Management och kandidatexamen från Mercyhurst University

Alexander Wahlman är Senior Analytiker på fonderna Coeli Likviditetstrategi och Coeli Nordisk Företagsobligationsfond. Innan Alexander kom till Coeli arbetade han för Danske Bank med företagsfinansiering och bolagsanalys.

Coeli Arne Lundberg

Arne Lundberg

Kapitalförvaltare Strategifonder samt Coeli Balanserad

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 30 års erfarenhet av branschen
 • Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och är civilekonom, DHS, med inriktning mot finansiell ekonomi.

Arne Lundberg är kapitalförvaltare för Coeli Balanserad och Coelis strategifonder. Arne har 30 års erfarenhet av kapitalförvaltning med individuellt placeringsansvar inom aktie- och hedgefondsförvaltning. Han kommer senast från Söderberg & Partners och innan dess från Consortum Kapitalförvaltning. Där var Arne ansvarig för en svensk aktiestrategi, kallad Svenska Bolag. Arne var under många år chef för SEB Investment Management i London och har dessutom arbetat på två hedgefonder, ZAN Partners i London och 3C Asset Management i Stockholm.

Joel Etzler

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 13 års erfarenhet av finansbranschen
 • MSc från Kungliga Tekniska Högskolan

Joel Etzler är Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition och har mer än 13 år i branschen med investeringserfarenhet från både publika och privata investeringar. Joel började arbeta tillsammans med Kalvoy på Horizon Asset i London i 2012 och spenderade dessförinnan fem år inom Private Equity på Morgan Stanley i London. Joel började sin investeringskarriär inom teknologisektorn på Swedbank Robur i Stockholm, 2006.

Vidar Kalvoy

Kapitalförvaltare Coeli Energy Transition

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 års erfarenhet av finansbranschen
 • MBA från IESE i Barcelona, MSc från Norska Handelshögskolan

Vidar Kalvoy är ansvarig Förvaltare och grundare av fonden Coeli Energy Transition. Vidar har över 20 års erfarenhet från aktieförvaltning och aktieanalys. Under nio år var han ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond. Vidar har även förvaltat energiaktier på en annan Londonbaserad hedgefond samt arbetat som aktieanalytiker inom teknologisektorn både i Frankfurt och i Oslo.

Dr. Stefan Åsbrink

Kapitalförvaltare Coeli Multi Asset Fund

 • Arbetat på Coeli sedan 2019
 • Mer än 20 år i branschen
 • Dr i Ekonometri från Handelshögskolan i Stockholm
 • Lic i Nationalekonomi från Uppsala Universitet
 • Civilekonom i Finansiell Ekonomi från Uppsala Universitet

Dr. Stefan Åsbrink, är ansvarig portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Multi Asset.  Stefan har mer än 20 års erfarenhet som senior portföljförvaltare och över 15 års erfarenhet som kapitalförvaltningschef/CIO. Tidigare har han arbetat på bland annat SEB, Skandia och DNB. Stefan har förvaltat ett brett spektrum av fonder såsom StatArb, Systematic Equity Long/Short, Systematic Global Macro samt olika typer av options/derivatfonder. Stefan har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har forskat inom områdena dynamisk makroanalys, options/derivatvärdering, portföljkonstruktion och riskkontroll. Ett antal av Stefans vetenskapliga artiklar har publicerats i akademiska tidskrifter.