Varför James Bannan gillar att investera i Vietnam

I artikeln  “The frontier market that top rival managers agree on” kan du läsa om varför James Bannan (och hans rival) tycker att Vietnam är en bra marknad för inevsteringar. Coeli Frontier Markets, en aktiefond förvaltad av James och hans kollega Hans-Henrik Skov, har nästan 15 procent av sina innehav i Vietnam.

Läs hela artikeln här