Förvaltarkommentar Coeli Global Select augusti 2022

En mycket stark börsmånad, som juli var, brukar ofta efterföljas av en lite svagare månad. Under augusti var utvecklingen för Coeli Global Select -2,38% vilket var 3,14 procentenheter sämre än vårt jämförelseindex. Augusti var ingen dålig aktiemånad generellt, men marknaden tog fasta på den fortsatta oron för inflationen och hur den påverkar oss konsumenter.

De aktier som gick starkast under månaden var Pagseguro, Siegfried Holding och Kotak Mahindra Bank. De aktier som hade svagast utveckling var Sonova, Truecaller samt Fortnox. Glädjande att notera att det var två aktier på tillväxtmarknader som var bland de tre bästa under månaden vilket visar på bredden i vår portfölj. Vårt brasilianska betalningsbolag Pagseguro, kom in med en riktigt stark rapport trots motvind i makro. Kontraktstillverkaren Siegfried Holding från Schweiz kom även den in med en stark rapport som gladde marknaden. Värt att poängtera att våra indiska banker HDFC Bank och Kotak Mahindra Bank ger en bra diversifieringseffekt till portföljen då båda bankerna är på plus sedan årsskiftet. Indien är nu ute ur coronapandemin och utlåningen till företag och konsumenter växer igen.

Händelser och trender i marknaden – vad dominerar utvecklingen?

Efter att vi har gått igenom 60 kvartalsrapporter och tagit del av en mängd bolagspresentationer i sommar kan vi konstatera att bolagen och aktiemarknaden säger olika saker. Bolagen är positiva och kommunicerar att försäljningen rullar på utan större hack i kurvan och att de tittar på nya förvärvsmöjligheter för att växa. Väldigt få av de bolag som rapporterat upplever några större problem. De bolag som uppvisade svagast resultat har en försäljning direkt mot konsumenter. Däremot hade bolag som säljer till andra bolag bra rapporter med ökande försäljning och en stark orderbok. Tillverkande bolag upplevde att materialkostnaderna ökat men såg nu en avmattning av den prisutvecklingen.

Om vi jämför vad bolagen sa under rapportperioden och den negativa makrobild som kommuniceras via marknadsräntor, undersökningar av konsumentförtroende och inköpschefer etcetera upplever vi en viss skillnad. Vi tycker bolagen har en ljusare syn på ekonomin än vad makro-ekonomerna förmedlar.

Den amerikanska räntemarknaden har två ganska stora räntehöjningar under sommaren bakom sig. Även om Jerome Powell var relativt hökaktig (positiv till att höja räntan) i sitt tal under konferensen i Jackson Hole tror vi att centralbankerna kommer att vara försiktiga med att höja räntan. Höjer de för mycket och för snabbt riskerar de att ”döda” ekonomin. Vi konsumenter upplever en tuffare period med dyrare räntor på lånen, höga drivmedelspriser samt andra prisökningar som påverkar vår disponibla inkomst. Jerome Powell verkar dock fast besluten att få ned inflationen till målsättningen på 2%.

Förändringar i portföljen

Inga förändringar under månaden.

Fondens positionering – marknadstro framåt

Vi fortsätter att ”toppa” Global Select med våra Champions som har starka affärsmodeller som står pall i lite sämre tider. Vi tycker fortfarande att det finns mycket uppsida i portföljen baserat på de låga kurserna. Vi påminner om att månadssparande kan vara en bra sparform för att ta sig igenom tider med svaga aktiemarknader eftersom man köper kontinuerligt vilket kan bli gynnsamt då aktiemarknaderna repar sig igen.

Nyheter

Vi har startat en ny fond med fokus på globala småbolag, Coeli Global Small Cap Select. På vår blogg hittar du intressanta inlägg om småbolagsfonden och några av våra mest spännande innehav.

→ Till vår blogg.

 

Utveckling per andelsklass1 måni år3 årFrån start
Coeli Global Select – R SEK-2,38%-11,53%40,52%164,72%
Jämförelseindex0,76%-3,04%36,80%137,77%


Förvaltarkommentar Coeli Global Select augusti 2022

Förvaltarkommentar Coeli Global Select augusti 2022-

Andreas Brock

Förvaltare

Andreas Brock

Förvaltare  • Arbetat på Coeli sedan 2014
  • Mer än 15 år i branschen
  • MBA från London Business School, kandidatexamen från Lunds Universitet och är CFA Charterholder

Andreas Brock är ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select har lång erfarenhet av både aktieanalys och förvaltning. Innan Andreas kom till Coeli ansvarade han för nordisk verkstadsanalys på Nordea. Dessförinnan arbetade han som kapitalförvaltare på Capital Group i London. Före sin tid i London, arbetade Andreas med företagsförvärv för ABB i Kina. Andreas var medlem i styrelsen för CFA Sweden 2015-2017.

Henrik Milton

Förvaltare

Henrik Milton

Förvaltare  • Har arbetat på Coeli sedan 2016
  • Mer än 17 års erfarenhet av branschen
  • Masterexamen i Finans från Lunds Universitet

Henrik Milton är tillsammans med Andreas Brock ansvarig förvaltare för Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Henrik har lång erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning. Han har tidigare bland annat arbetat som fondförvaltare på Capinordic Asset Management där han ansvarade för fonderna Global Opportunities och BRICA fram till och med år 2010.

Viktig information. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/ Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.