För dig som har ambition med ditt sparande

Investera i våra fonder

Kontakta oss

Coelis aktiva förvaltning gör skillnad

Coeli är en svensk kapitalförvaltare. Vår drivkraft är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du som kund ska lyckas med dina investeringar.

Våra fonder

Möt våra kapitalförvaltare

Läs mer

Vi tror på långsiktighet

Investera i våra fonder

Våra förvaltare utgår inte från index. Hos oss är varje bolag och varje innehav utvalt på egna meriter. Det känns bättre i magen så.

Läs mer

Utifrån dina unika behov

Vår förmögenhetsförvaltning

Vi skräddarsyr lösningar där dina behov och din unika situation står i fokus. Tillsammans upprättar vi en finansiell plan för framtiden.

Läs mer

Specifikt anpassade produkter

Stiftelseanpassad förvaltning

Ett flertal av våra fonder likt vår global- och Sverigefond är specifikt anpassade för svenska stiftelser och erbjuder en årlig procentuell utdelning. De här fonderna erbjuder både värdetillväxt samt förmåga att dela ut kapital och är en naturlig byggsten i många av våra kunders stiftelseportföljer.

Läs mer

Overlay link

Världens finaste bolag

Coeli Global Selektiv

Global Selektiv är en aktivt förvaltad aktiefond med global inriktning. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering.

Läs mer

Overlay link

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hem