För dig som har ambition med ditt sparande

Investera i våra fonder

Kontakta oss

Coelis aktiva förvaltning gör skillnad

Coeli är en svensk kapitalförvaltare. Vår drivkraft är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att du som kund ska lyckas med dina investeringar.

Våra fonder

Möt våra kapitalförvaltare

Läs mer

Nätverk med muskler

Kapitalanskaffning

Är ditt bolag i behov av kapital för att finansiera er fortsatta tillväxt eller ett större investeringsprojekt är du varmt välkommen att kontakta oss.

Läs mer

Utifrån dina unika behov

Vår förmögenhetsförvaltning

Vi skräddarsyr lösningar där dina behov och din unika situation står i fokus. Tillsammans upprättar vi en finansiell plan för framtiden.

Läs mer

Stabil avkastning och begränsad risk

Coeli Likviditetsstrategi

Coeli Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond med inriktning räntor som primärt investerar i penningmarknadsinstrument och företagsobligationer utgivna på den nordiska marknaden. Fonden erbjuder investerare en exponering mot en diversifierad portfölj med en balanserad kreditrisk och ett minimum av ränterisk. Investeringar i fonden föregås av en traditionell bolagsanalys där stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och deras förmåga att leverera stabil lönsamhet.

Läs mer

Overlay link

För ett hållbart samhälle

Ansvarsfulla Investeringar

Vi tror på den lilla aktörens kraft där vi kan göra skillnad och verka för ett bättre och mer hållbart samhälle. Ansvarsfullt ägande innebär inte bara ekonomisk avkastning utan även påverkan på miljö, sociala faktorer och hur bolag styrs.

Läs mer

Overlay link

Aktuellt

Hem