Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala.

Vill du att vi hör av oss till dig?

Kontakta oss

Vill veta mer om våra tjänster eller kanske träffa oss i ett möte? Då är du varmt välkommen att höra av dig!

Dina uppgifter

Jan Birkmanis

VD, Coeli Asset Management

Jan Birkmanis

VD, Coeli Asset Management  • VD för Coeli Asset Management och Group COO
  • Började på Coeli i maj 2021 med mer än 20 års erfarenhet från investeringsförvaltningsbranschen
  • Har en M.Sc. i företagsekonomi och en kandidatexamen i nationalekonomi med tillämpad matematik från Uppsala universitet

Innan Jan kom till Coeli var han COO på Informed Portfolio Management (IPM), en systematisk makrohedgefond på 5 miljarder USD. Före IPM var han COO på Brummer Fund Services, infrastrukturavdelningen för Brummer & Partners, ett av de ledande alternativa investeringsföretagen i Norden med AUM på över 10 miljarder USD inom ett brett spektrum av investeringsstrategier.

Jan har lång erfarenhet av traditionell kapitalförvaltning och alternativa investeringsbranschen från SunGard i New York och London och hjälpte kapitalförvaltare att utvärdera infrastrukturbehov och implementera de optimala tekniska lösningarna.

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Kristin Gejrot

Head of Investor Relations

Kristin Gejrot

Head of Investor RelationsI snart 12 år har Kristin Gejrot arbetat med analys, investeringar, förvaltning, marknad och omvärldsanalys. Först i flera olika roller kopplat till analys och förvaltning på SEB för att sedan 2021 arbeta som analysansvarig för onoterat på Coeli.

Lukas Lindkvist

VD, Coeli Group

Lukas Lindkvist

VD, Coeli Group  • Har arbetat på Coeli sedan 2001
  • CEO för Coeli asset Management AB sedan 2015 och nu CEO för Coeli Investment Management AB
  • Har en finansexamen från Stockholms Universitet.

Innan Lukas kom till Coeli jobbade han på SEB Wealth Management i två år som Private Banker och åren innan som konsult för Olsten konsultbolag. Lukas har en finansexamen från Stockholms Universitet och arbetade samtidigt på deltid som controller och revisor på två fastighets bolag, Retlaw Fastighets AB och Tigrams Fastighets AB.

Håkan Selfvén

CFO, Coeli Group

Håkan Selfvén

CFO, Coeli GroupHitta hit

Våra kontor

Stockholm

Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm
08 – 506 223 00

Göteborg

Kungsportsavenyn 34
411 36 Göteborg
031 – 727 71 00

Malmö

Stortorget 23
211 34 Malmö
040 – 665 67 60

Uppsala

Bredgränd 8
753 20 Uppsala
018 – 14 80 00

Aktuellt

Senaste nytt inom investeringar och finans

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.