Coeli Investment Partners

Ett investerarnätverk för kapitalstarka och aktiva investerare.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ett exklusivt nätverk för kapitalstarka investerare

Investera "case by case"

Coeli Investment Partners är ett investerarnätverk där vi erbjuder möjlighet att investera tillsammans med Coelis investmentbolag, ”case by case” i unika Private Equity- och fastighetsinvesteringar.

Nätverket riktar sig till kapitalstarka och aktiva investerare som har intresse av ett selektivt urval av onoterade investeringsmöjligheter, med fokus på Private Equity-strategier så som ’Buy & Build’, ’buyouts’ och ’roll-ups’, samt kassaflödesgenererande fastighetsbolag med erfarna investeringsteam som har historik av att bygga stora framgångsrika fastighetsbolag.

Nätverket är även till för industriella rådgivare och experter som vill och kan bidra till ekosystemet för framgångsrika bolagsresor.

Investeringsmöjligheter

Vi erbjuder en plattform för investerare att ta del av investeringsmöjligheter som normalt sätt är svårtillgängliga inom Private Equity och fastigheter. Vårt huvudfokus är att långsiktigt knyta oss till exceptionella team.

Läs mer om Coelis investeringar.

Risker

Det finns som alltid risker kopplat till en investering. Några av de risker som finns kring onoterade investeringar, som vanligtvis inte förknippas med noterade bolag är: att det är låg likviditet i aktien; inlåsning av aktien då den inte kan säljas lika enkelt som andra noterade tillgångar som har en öppen handel; att bolaget inte lyckas nå sina tillväxtmål; att bolaget går i konkurs samt att det inte finns samma insyn av information för en onoterad investering som ett noterat bolags aktie. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Aktuellt Buy & Build-case

Ny investeringsmöjlighet

Vår senaste investering är ett PE-backat aktiebolag med Buy & Build-strategi (SEK ~430 Mdr).

  • Stor, fragmenterad och icke-cyklisk marknad driven av förmånliga strukturella trender.
  • Stabil organisk tillväxt och hög lönsamhet hos målbolag.
  • Attraktiv affärsmodell med höga marginaler och god kassakonvertering.
  • Unik nisch med tydlig industriell koppling.

Kontakta oss för att få veta mer.

Kontakta oss
Investerarnätverk

Kontakta oss

Vill du vara en del av ett professionellt investerarnätverk? Hör av dig till oss.

Marcus Johannisson

Head of Coeli Investment Partners, Partner

Marcus Johannisson

Head of Coeli Investment Partners, PartnerKristin Gejrot

Head of Investor Relations

Kristin Gejrot

Head of Investor RelationsI snart 12 år har Kristin Gejrot arbetat med analys, investeringar, förvaltning, marknad och omvärldsanalys. Först i flera olika roller kopplat till analys och förvaltning på SEB för att sedan 2021 arbeta som analysansvarig för onoterat på Coeli.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.