Coelis investeringsfilosofi

En bevisad förvaltningsstrategi med flera högavkastande tillgångsslag och riktig diversifiering.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Guider för investerare

Lär dig mer om Coelis specialistområden och hur du kan investera tillsammans med oss.

Läs mer

Flera högavkastande tillgångsslag och riktig diversifiering

Coeli förvaltar enligt en konkurrenskraftig strategi med fokus på flera högavkastande tillgångsslag och riktig diversifiering. 

Investeringsstrategin tar inspiration från etablerade förvaltningsmodeller som bygger på att ha en betydande andel både i globala och inhemska noterade aktier, samt onoterade investeringar så som Private Equity- och fastighetsbolag med låg korrelation till börsen.

Två affärsmän i kostym som ler och står utomhus med en modern byggnad i bakgrunden, illustrerar Coelis investeringsfilosofi.

Vår förvaltning

Vi arbetar med aktiv och fundamental förvaltning som grundas i djup analys och effektiv portföljoptimering. Genom vår etablerade partnerskapsmodell attraherar vi några av marknadens främsta förvaltare som har god historik av att prestera bättre än marknaden.

För att få den direkta exponeringen mot fastigheter och Private Equity föredrar vi att investera i bolag utanför börsen, då bolag som är noterade på börsen tenderar att ha en hög korrelation med den generella aktiemarknaden oavsett bransch.

Det finns aldrig några garantier med en investering och man ska alltid ta del av investerarunderlag och de risker som finns kopplade till en specifik investering.

Våra senaste marknadsspaningar

Marknadssyn

Kontakta oss

För att ta del av vår senaste marknadssyn och få inbjudningar till kommande livewebbinar – hör gärna av dig med din intresseanmälan.

Fyll i dina uppgifter här

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.