Hållbarhet

Vi talar gärna om sunt företagande. Sunt företagande på en effektiv kapitalmarknad ger en bra grund för ekonomisk tillväxt som är en förutsättning för en hållbar utveckling där människor och samhällen kan utvecklas, bidra och blomstra.

Fokus på värdeskapande

Vi investerar där vi ser det största värdeskapandet utifrån övertygelse och noggrann analys som inkluderar långsiktiga hållbarhetsfrågor.

Vi rådger våra kunder utifrån deras mål, behov och förutsättningar och beaktar deras hållbarhetspreferenser.

Vi arbetar för att ständigt utveckla, förbättra och dela med oss av det som bidrar till mer värde. Vi vill vidga våra perspektiv så att vi lägger vårt fokus där vi kan göra mest nytta.

Kvinna i affärskostym som ler och står utomhus i en stadsmiljö, representerar Coeli's hållbarhet chef.

Vårt uppdrag

Som aktiv investerare, kapitalförvaltare och rådgivare är det vårt uppdrag att:

 • Leverera stark avkastning i våra kunders portföljer. En förutsättning för det är att vi kan utvärdera prestanda, bedöma investeringsmöjligheter och fatta väl informerade beslut.
 • Göra framgångsrika investeringar tillgängliga för alla. Då är det avgörande att vi har fokus på våra kunders mål, ambitioner och preferenser.
 • Vara en attraktiv plattform för entreprenörskap i finansbranschen. Engagerade team som arbetar i tydliga processer med insikt om hela värdekedjan skapar ett ekosystem för våra investerare, partners, kunder och medarbetare.
 • Dela med oss av innovation, utveckling, kunskap och insikter. Vi lyckas när vi skapar nytt, ser möjligheter, löser problem, är generösa och ödmjuka.


Våra processer

Som aktiva investerare och kapitalförvaltare arbetar vi med en hög grad av självständighet utifrån övertygelse, investeringsfilosofi, tillgångsslag och geografisk marknad. Gemensamt är att vi:

 • beaktar väsentliga hållbarhetsfrågor med finansiella nyckeltal i analys- och investeringsprocesser,
 • engagerar oss genom dialog, påverkansarbete eller röstning
 • investerar inte i vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner.

Utöver vår gemensamma grund arbetar våra förvaltare med olika teman och fokusområden som till exempel energiomställning, förnybar energi, bolagsstyrning, jämställdhet, utbildning eller vattenförsörjning.

Läs Coelis policy för hållbara investeringar.

Våra aktiviteter

Vi arbetar för att ständigt utveckla, förbättra och dela med oss av det som bidrar till mer värde. Vi vill vidga våra perspektiv så att vi lägger vårt fokus där vi kan göra mest nytta.

Rådet för hållbara investeringar

Coelis investeringsteam behandlar affärskritiska frågor som rör hållbara investeringar, trender, utveckling, initiativ och samarbeten.

Ekorådet

Coelis medarbetare samverkar för att stärka sunt företagande, vår organisation och hur vi kan bidra positivt till vårt samhälle.

Impact & utveckling

Värdeskapande samarbeten som bidrar till kunskaps- och kompetensutveckling.

  Coeli Förvaltargrill

  Ett forum för kunskapsdelning och skarpa samtal tillsammans med Coelis investeringsteam och kapitalförvaltare.

  Nätverk & samverkan

  Coeli är engagerad i följande nätverk och initiativ för utveckling och samverkan:

  Hållbarhetsrelaterade upplysningar

  Här hittar du Coelis policy för hållbara investeringar, tillhörande bilagor och information om våra fonder.

  Läs mer här
  Hållbarhet

  Kontakta oss för att höra mer

  Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, samarbeten eller träffa oss i ett möte? Hör av dig till oss.

  Fyll i dina uppgifter här

  Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

  Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

  Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

  Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.