Om oss

Coeli är en aktiv investerare, förvaltare och rådgivare med en stark plattform av finansiella tjänster.

1994
grundas
>50mdkr
förvaltat kapital
140+
medarbetare
4
kontor, i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala
Fyra affärspersoner som går och pratar utomhus, symboliserar Om Coeli medarbetare

Fokus på värdeskapande och tydliga råd


Coeli grundades 1994 och är en aktiv investerare, förvaltare och rådgivare med förtroendet att förvalta cirka 50 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Vi förvaltar kapital inom aktier, obligationer, hedgefonder samt är aktiva ägare och gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity.

Med en etablerad partnerskapsmodell och en stark plattform av finansiella tjänster så attraherar vi några av de främsta förvaltarna, bolagen och investeringsteamen på marknaden och säkerställer att dessa drivs av samma mål som våra kunder och investerare – att skapa stora värden.

Coeli är partnerägt med ett dedikerat team av 130 medarbetare som arbetar utifrån våra kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö. Att vara partnerägda är en nyckel i vår verksamhet då det säkerställer att vi alltid kan fatta långsiktiga beslut och värdesätter långsiktiga relationer med våra kunder och nätverk.

En partner för värdeskapande

Coeli är en långsiktig partner för entreprenörer och investerare som eftersträvar konkurrenskraftig rådgivning och avkastning som överstiger marknadens genomsnitt. Med vårt team av experter och vår finansiella plattform arbetar vi för att utmana det traditionella, samtidigt som vi skapar en trygghet åt våra kunder genom noggrann strategisk planering och investeringsanalys.

Vårt uppdrag

Leverera stark avkastning i våra kunders portföljer

Vår målsättning är att över tid leverera stark avkastning och prestera bättre än marknaden genom aktiv förvaltning och diversifiering mellan flera olika konkurrenskraftiga investeringsslag och strategier.

Läs mer här

Göra framgångsrika investeringar tillgängliga för alla

Sedan 2006 har vi erbjudit Private Equity- och fastighetsinvesteringar till privatpersoner som vanligtvis endast är tillgängliga för stora institutioner. Vi har möjliggjort detta genom robust produktutveckling, riskhantering och sourcing av unika investeringsmöjligheter.

Läs mer här

Vara en attraktiv plattform för entreprenörskap i finansbranschen

Genom vår finansiella och operationella plattform skapar vi värden för entreprenörskap – oavsett om det gäller kapitalförvaltning, depåhantering, eller helhetslösningar för det framgångsrika investeringsteamet som vill starta en ny fond eller Private Equity-struktur som vi själva vill investera i.

Läs mer här

Dela med oss av innovation, utveckling, kunskap och insikter

Genom transparens i vår investerarkommunikation, aktivt deltagande och engagemang i media, samt event där vi sammankopplar investerare, bolag och branschkollegor – delar vi kunskap och öppnar upp för dialog som bidrar till innovation.

Läs mer här
Atlas Coeli

Namnet Coeli

Coelis namn härstammar från "Atlas Coeli", den historiska stjärnkartan som är berömd för sin detaljnivå och exakthet i kartläggningen av stjärnhimlen. Denna karta och precision speglar vår egna strävan att alltid tillämpa en liknande grad av noggrannhet och långsiktighet.

Vi strävar efter att i varje del av vår verksamhet återspegla samma grad av precision och synsätt som Atlas Coeli står för, vilket genomsyrar vårt sätt att närma oss investeringar, riskhantering och kundrelationer.

Kontakta oss

Vill veta mer om våra tjänster eller träffa oss i ett möte? Skicka gärna en intresseanmälan så hör vi av oss.

Fyll i dina uppgifter här

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.