Rådgivning

Vårt team av dedikerade rådgivare representerar finansiell expertis och strategisk guidning. Vi specialiserar oss på att erbjuda anpassade lösningar som uppfyller de distinkta behoven och ambitionerna hos alla våra kunder och partners.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förmögenhetsrådgivning

Långsiktigt värdeskapande genom rätt rådgivning

Att förvalta en förmögenhet innebär mer än att förvalta kapital. Det handlar också om dig och det som är viktigast för dig. Hos oss får du därför inga standardlösningar.

Utöver kapitalförvaltning erbjuder vi ett personligt och strategiskt partnerskap för att säkerställa alla de viktiga aspekter som berör din finansiella situation och förmögenhet.

Vi arbetar för att göra det mest komplexa enklare. Därför erbjuder vi dig rådgivning och lösningar inom alla områden som berör din totala förmögenhet, familj eller bolagsgrupp. Det strategiska partnerskapet innebär att vi vägleder och stöttar våra kunder för att fatta rationella beslut och se till att den finansiella plan som sätts också hålls – över tid.

Tillsammans bygger vi en finansiell plan för idag och som håller för generationer framåt.

Kapitalförvaltning

Coelis förvaltningsmodell bygger på en bevisad förvaltningsstrategi med flera högavkastande tillgångsslag och riktig diversifiering. Syftet är att fördela risker och ge möjlighet till god avkastning över tid.

Tillsammans med en rådgivare tar vi fram en finansiell plan utifrån Coelis förvaltningsmodell som skräddarsys utifrån dina behov.

Läs mer om vår investeringsmodell här.

Läs mer här

Unika Investeringsmöjligheter

Coeli har investerat i tillgångar utanför börsen sedan 2006 för att skapa mer effektiva portföljer med högre avkastningspotential och bättre riskspridning än mer traditionella alternativ.

Vi investerar även vårt eget kapital sida vid sida med våra kunder. På så sätt säkerställer vi att vi alltid är helt allierade med våra kunder.

Läs mer här

Generationsplanering, skatt & familjejuridik

Vid ett givet tillfälle kan det vara dags för generationsskifte i bolaget, familjen eller en eventuell företagsförsäljning. Vi vägleder dig genom de avgörande frågor du ställs inför och säkerställer att dina intressen tas i beaktande. Som del i vårt erbjudande går vi igenom din familjesituation för att säkerställa att nödvändiga juridiska dokument finns på plats och att du har kontroll över din situation om oförutsedda händelser uppstår.

Med hjälp av våra jurister med expertis inom skattefrågor hjälper vi dig att navigera och planera för frågor som uppstår – så som vid ägarskiften i bolag, utlandsflytt, privatbeskattning och all annan beskattning som berör fåmansbolag.

Pension & försäkring

Att planera för nuet, framtiden och det oväntade är viktigt. Pensionen är en stor del av mångas förmögenhet och rätt behandlad skapar den stora värden. 

Med specialister inom pension och försäkring hjälper vi till att säkerställa att du och din familj kan investera kapitalet lika effektivt som resterande förmögenhet och att du har rätt skydd oavsett om det gäller din tjänstepension, direktpension i ditt företag eller om du behöver en försäkringslösning vid utlandsflytt.

Rådgivande och diskretionär förvaltning


Vi erbjuder kunder att förvalta sitt kapital både rådgivande och diskretionärt. Vi skapar flexibilitet och möjlighet att skräddarsy lösningar för att kunna möta varje kunds unika behov och situation.

Vi kan på så sätt skapa stora värden för den aktiva investeraren som själv tar investeringsbeslut men som söker idéer och rådgivande expertis samt de som helt vill lämna över förvaltningsbeslut åt förvaltarna.

Läs om våra olika förvaltningserbjudanden.

Man i affärskostym som pratar i telefon utomhus, omgiven av kollegor i bakgrunden, vilket illustrerar rådgivning.

Nätverk och event

Coeli erbjuder nätverk och event som fokuserar på nya investeringsmöjligheter, nätverkande med likasinnade eller fördjupningar inom investerarrelaterade ämnen.

Det skapar givande och intressanta sammanhang, allt för att gynna kunder genom samverkan utifrån gemensamma intressen och affärsområden, vilket i sin tur leder till nya samarbeten och affärsmöjligheter.

Rådgivning och juridik

Aktuellt

Hör av dig till oss

Har du frågor kring rörande ditt kapital eller bolag som du vill ha hjälp med? Hör av dig till oss.

Fyll i dina uppgifter och skicka en intresseanmälan

Fredrik Billving

Rådgivningschef

Fredrik Billving

RådgivningschefPär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Marcus Bratt

Head of Wealth Management Västsverige

Marcus Bratt

Head of Wealth Management VästsverigeMalin Siljehög

Senior förmögenhetsrådgivare, Partner

Malin Siljehög

Senior förmögenhetsrådgivare, PartnerTog masterexamen 2008 från Internationella Handelshögskolan i Jönköping och började då sin karriär i Coelis trainee program. 2009 blev hon rådgivare och har sedan dess förvaltat kundernas förtroende att ta hand om deras ekonomiska förmögenhet.
2016 blev Malin delägare i firman och driver bolagets kvinnliga nätverk.

Magnus S Larsson

Förmögenhetsrådgivare, Coeli Wealth Management

Magnus S Larsson

Förmögenhetsrådgivare, Coeli Wealth ManagementOla Ternlund

Head of Wealth Management Skåne, Partner

Ola Ternlund

Head of Wealth Management Skåne, PartnerHitta hit

Våra kontor

Stockholm

Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm
08 – 506 223 00

Göteborg

Kungsportsavenyn 34
411 36 Göteborg
031 – 727 71 00

Malmö

Anna Lindhs Plats 4
211 19 Malmö
040 – 665 67 60

Uppsala

Forumgallerian, 1 tr
753 20 Uppsala
018 – 14 80 00

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.