Nätverk

På Coeli har vi flera etablerade investerarnätverk som ger möjlighet att nätverka och ta del av unika investeringsmöjligheter.

Värdeskapande nätverk

Våra professionella nätverk består av investerare, entreprenörer och branschexperter och utgör en plattform för affärsmöjligheter och partnerskap. 

Genom att sammanföra likasinnade personer, kompetenser och insikter skapar vi en dynamisk miljö för värdeskapande diskussioner, relationer och investeringsmöjligheter.

Coeli Investment Partners

Coeli Investment Partners är ett professionellt nätverk med drygt 400 investerare, entreprenörer och industriella rådgivare. Genom nätverket ges tillgång till investeringsmöjligheter inom Private Equity och fastigheter som normalt är svåråtkomliga.

Läs mer här

Coeli Stella

Coeli Stella är ett kvinnligt nätverk för kvinnor i ledande position. Nätverket har ett tydligt fokus på investeringar och bolagsbyggande. Det är en plattform som syftar till att nätverka och dela erfarenheter kring investeringar och entreprenörskap.

Läs mer här

Våra event

Med våra event skapar vi en plats och möjlighet att delta i inspirerande samtal och nätverkssessioner som är framtagna för att bredda kunskap om investeringsrelaterade ämnen och förstärka affärsrelationer.

Coeli Unlisted

Coeli Unlisted är en eventserie med fokus på onoterade investeringar inom Private Equity och fastigheter. Dessa event är ett tillfälle att träffas, nätverka och lyssna till experter inom olika nischer av marknaden, under trevliga omständigheter.

Investerarluncher

Under våra investerarluncher presenterar vi både nya och befintliga investeringsmöjligheter. Dessa luncher ger en unik insyn till våra investeringsteam och dess strategier, samtidigt som vi utforskar finansiella perspektiv och aktuella trender.

Nätverk

Kontakta oss

Vill du vara en del av våra nätverk och investerarevents? Ta kontakt med oss.

Fyll i dina uppgifter här

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.