Coeli Stella

Det kvinnliga nätverket för dig som vill få ut mer av ditt finansiella liv.

Coeli Stella är ett kvinnligt nätverk för kvinnor i ledande position som vill dela erfarenheter och bygga vidare på sin finansiella kunskap.

Om nätverket

En plattform för kvinnor, med kvinnor

Nätverket sammanstrålar framgångsrika kvinnor i syfte att ge inspirerande och givande utbyten av andra och deras erfarenheter.

Vi vill öka intresset kring investeringar, bolagsbyggande och övriga frågor som rör det finansiella området och vara det naturliga bollplanket.

Något som vi tror leder till att det kvinnliga ägandet av noterade och onoterade tillgångar ökar.

Tre affärskvinnor som går tillsammans i stadsmiljö, representerar Coeli Stella.
Startat 2018

Behovet av ett kvinnligt nätverk

Malin Siljehög är Partner och rådgivare på Coeli samt grundare till nätverket.

"Att kvinnor äger mindre av alla tillgångar som exempelvis fastigheter, skog, mark och aktier vet vi. Något som även syns inom företagandet. Nu behöver vi fokusera på att hitta lösningar.

Jag startade Coeli Stella för att jag vill vara med och påverka att i förlängningen ska jämställdheten på kapitalet ändras."

Coeli Stella

Kontakta oss

Vill du veta mer om Coeli Stella? Hör av dig till oss. Coeli Stella finns både i Göteborg och Stockholm.

Fyll i dina uppgifter här

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.