Finansiella tjänster

Coeli erbjuder en stark plattform för förvaltning och entreprenörskap i finansbranschen för våra fond- och investerarteam.

En etablerad finansiell plattform

Sedan 1994 har Coeli byggt upp en gedigen plattform för att driva finansiell verksamhet. Plattformen består bland annat av omfattande affärsstöd och expertis, depåförvaring, branschlicenser och investerarnätverk – för att kunna bedriva en robust verksamhet i vår förvaltning samt leverera betydande värden för våra fond- och investerarteam.

Vår expertis sträcker sig över flera områden, inklusive investeringsanalys, deal sourcing, effektiv styrelsesammansättning, affärsrådgivning, finansiell rådgivning och strategisk planering.

Omfattande affärsstöd och expertis

Genom vår operationella och finansiella plattform tillhandahåller vi investeringstjänster och ett komplett erbjudande av affärsstöd till våra partners.

Vårt erbjudande är inriktat på att ge omfattande stöd i alla affärsaspekter. Genom att bidra med resurser, kapital och finansiell expertis så kan våra förvaltningsteam fokusera på det som de kan allra bäst; att göra bra investeringar och skapa förutsättningar för riktigt bra avkastning åt våra kunder och investerare.


  Leveranssäker kapitalanskaffning


  Coeli är en stark finansiell partner som utöver att investera själva i de case som framgångsrikt har gått igenom vår Due Diligence-process, även bidrar med effektiv kapitalanskaffning.

  Våra nära affärsrelationer med över 4000 entreprenörer, framgångsrika investerare, bolagsbyggare, Family Offices och internationella institutioner skapar en leveranssäker bas för vår kapitalanskaffning.

  Läs mer här

  Finansiella tjänster

  Kontakta oss

  Behöver ert bolag affärsstöd eller vill ta nästa steg i bolagsresan? Hör av er till oss.

  Fyll i dina uppgifter här

  Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

  Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

  Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

  Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.