Kapitalanskaffning

Vi är en stark partner inom kapitalanskaffning.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tillförlitlig partner för kapitalanskaffning

Coeli är en stark finansiell partner som utöver att investera själva i de case som framgångsrikt har gått igenom vår DD-process, även bidrar med effektiv kapitalanskaffning.

Våra nära affärsrelationer med över 4000 entreprenörer, framgångsrika investerare, bolagsbyggare, Family Offices och internationella institutioner skapar en leveranssäker bas för vår kapitalanskaffning.

Processen

Coeli har en strukturerad process med dedikerade team som söker nya investeringsmöjligheter.

Vi har vi ett stort dealflow av nya case till Coelis kapitalanskaffning. Vårt investeringsteam arbetar med att analysera bolagen i en Due Diligence-process där det görs alltifrån en djupgående marknadsanalys och genomlysningar av team, nyckelpersoner och tillväxtplan.

Aktiva ägare

Coeli är ofta aktiva ägare i våra onoterade bolag. Vi hjälper de bolag vi investerar i att komma in i ett stort ekosystem av professionella nätverk, expertis och kunskap och vi arbetar aktivt med att bidra till bolagets utveckling och tillväxtresa.

Gemensamma incitament

Partnerskap och investerare

Fös oss är det viktigt att endast resa kapital och erbjuda investeringar i case och bolag som vi själva är övertygade kring. Därför investerar vi tillsammans med kunder och investerarnätverk i de investeringsmöjlighter som erbjuds. 

Det innebär därmed att vi har samma incitament som våra kunder och delar den potentiella uppgång eller nedgång som en investering för med sig.

Vill du veta mer om investerarnätverk?

Läs mer här
Kapitalanskaffning

Kontakta oss

Har du ett case inom Private Equity eller fastigheter som du vill hitta en tillväxtpartner till och som uppnår våra kriterier? Hör av dig till oss.

Fyll i dina uppgifter här

Monica Bergvall

Head of PE Direct Investments

Monica Bergvall

Head of PE Direct Investments15 års erfarenhet inom Private Equity-industrin i både Sverige och London. Hon har bland annat arbetat för Duke Street och Sovereign Capital där hon har ansvarat för deras respektive Healthcare team, samt Procuritas Capital och Ratos där hon både genomfört investeringar och arbetat tillsammans med ledningsgrupper i flertalet nischade buy-and-build resor. Några bolagsresor hon har arbetat på är veterinärkonsolideringen av Linneus group i UK, Medtanken, TFS, Natureplanet och Byens Bilpleje.

Marcus Johannisson

Head of Coeli Investment Partners, Partner

Marcus Johannisson

Head of Coeli Investment Partners, PartnerHär anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.