Våra förvaltare

Coeli arbetar med några av marknadens främsta fondförvaltare inom aktier, räntor, hedge, Private Equity och fastigheter.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Partnerskap med rätt incitament

Coeli arbetar med en partnerskapsmodell som etablerades 2014 när vår första partnerägda fond startades.

Genom partnerskapsmodellen, där fondförvaltarna är stora ägare i sina fonder, säkerställer vi att förvaltarna drivs av samma mål som oss investerare – att skapa hög långsiktig avkastning. Vi säkerställer även att det är förvaltare med stark historik av att prestera bättre än marknaden och tror på sin egna förmåga att göra aktiva förvaltningsbeslut.

Värdeskapande i strategiska partnerskap

Våra partnerskap på Coeli skapar förutsättningar för våra team att effektivt förvalta och göra insiktsfulla investeringar.

Genom att tillhandahålla omfattande stöd inom administration, depåförvaring, juridisk rådgivning, finansiella tjänster, IT, riskhantering och efterlevnad, frigör vi våra team från de operativa bördorna så att de kan koncentrera sig på kärnuppgifterna. Vi erbjuder även tillgång till ett brett investerarnätverk, Advisory Boards, och resurser för kapitalanskaffning, allt för att maximera effektiviteten och potentialen i varje investering.

Läs mer om vår plattform med operationella och finansiella tjänster som stöttar våra förvaltningsteam i deras värdeskapande.

Två affärsmän i kostym som står utomhus i en stadsmiljö, relaterat till Coelis förvaltare.

Förvaltarteam Brock Milton Capital

Förvaltare Andreas Brock & Henrik Milton

➜ Förvaltare på Coeli sedan 2014 respektive 2016.

Läs mer här

Förvaltarteam Frontier Markets

Förvaltare Hans Henrik Skov & James Bannan

➜ Förvaltare på Coeli sedan 2014.

Läs mer här

Förvaltarteam European

Förvaltare Mikael Petersson

➜ Förvaltare på Coeli sedan 2017.

Läs mer här

Förvaltarteam Circulus

Förvaltare Christofer Halldin, Joakim By & Simon Park

➜ Förvaltare på Coeli sedan 2022.

Läs mer här

Förvaltarteam för strategifonder

Förvaltare Erik Lundkvist

➜ Förvaltare på Coeli sedan 2004.

Läs mer här

Förvaltarteam Frontier Markets Fixed Income

Förvaltare Maciej Woznica & Lars Krabbe

➜ Förvaltare på Coeli sedan 2021.

Läs mer här

Förvaltarteam för nordiska räntor

Förvaltare Gustav Fransson & Fredrik Tauson

➜ Förvaltare på Coeli sedan 2009 respektive 2023.

Läs mer här

Förvaltarteam för Renewable Opportunities

Förvaltare Vidar Kalvoy & Joel Etzler

➜ Förvaltare på Coeli sedan 2019.

Läs mer här

Förvaltarteam för Coeli Private Equity AB

Förvaltare och VD Henrik Arfvidsson

➜ Förvaltare på Coeli sedan 2016.

Läs mer här

Förvaltarteam för Coelis fastighetsfonder

Förvaltare och VD Jakob Pettersson

➜ Förvaltare på Coeli sedan 2017.

Läs mer här
Upptäck Brock Milton Capital

Ett av våra partnerskap

Förvaltarteamet Brock Milton Capital med Andreas Brock och Henrik Milton är ett av våra längre partnerskap som idag är ett välkänt och välpresterande aktieförvaltningsteam på marknaden.

År 2014 lanserades den första fonden tillsammans med Coeli som sedan dess har byggt upp en stark historik genom sin aktiva förvaltning. Idag förvaltar teamet tre fonder som samtliga har global inriktning.

Brock Milton Capital är ett typexempel på partnerskap som vi vill arbeta med och attrahera genom vår partnerskapsmodell.

Läs mer om teamet

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra fonder eller partnerskap? Hör av dig till oss.

Fyll i dina uppgifter här

Våra fondförvaltare

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltningschef

Erik Lundkvist

KapitalförvaltningschefErik Lundkvist har arbetat på Coeli sedan 2004 och har mer än 15 år i branschen. Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik är även auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm och medverkar i Coelis Husvy varje månad.

Marjan Stefanovski

Förvaltare

Marjan Stefanovski

FörvaltareGustav Fransson

Förvaltare

Gustav Fransson

Förvaltare • Har arbetat på Coeli sedan 2009
 • Mer än 10 år i branschen
 • Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm

Gustav har varit verksam i finansbranschen sedan 2006 och har erfarenheter från olika roller inom kapitalförvaltning och bankverksamhet. Innan han började arbeta för Coeli 2008 var han anställd som fastighetsanalytiker på Royal Bank of Scotland, Nordic Branch.

Fredrik Tauson

Förvaltare

Fredrik Tauson

Förvaltare • På Coeli sedan 2022
 • 20 års erfarenhet i finansbranschen
 • Civilekonom från Lunds Universitet

Fredrik har varit verksam i branschen sedan 2001. Han har förvaltat kreditfonder och hedgefonder på Catella Fonder och Nordic Cross Asset Management. Han har också arbetat som analytiker på Nordea och Öhman Fondkommission. Fredrik har civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Hans-Henrik Skov

Förvaltare

Hans-Henrik Skov

Förvaltare • Har arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 år i branschen
 • Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Har även studerat vid Lubin School of Business och California State University.

Hans-Henrik Skov är tillsammans med James Bannan ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

James Bannan

Förvaltare

James Bannan

Förvaltare • Arbetat på Coeli sedan 2014
 • Mer än 12 års erfarenhet av branschen
 • Auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvarig kapitalförvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknadsländer i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 procent i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M&A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera transaktioner i gränsmarknadsländer. Fonden Coeli Frontier Markets vann 2018 det prestigefulla Thomson Reuters Lipper Fund Award för bästa fond i sin kategori.

Joel Etzler

Förvaltare

Joel Etzler

Förvaltare
  • Portföljförvaltare och grundare av fonden Coeli Renewable Opportunities.
  • Mer än 15 års erfarenhet av investeringar från både publika och private equity-sidan.​
  • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
  • Spenderade sex år på Horizon Asset i London, en marknadsneutral hedgefond.​
  • Började arbeta tillsammans med Vidar Kalvoy 2012.
  • Fem år inom Private Equity på Morgan Stanley.
  • Startade sin investeringskarriär inom tekniksektorn på Sweden Robur i Stockholm 2006.
  • Utbildad Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.


  Vidar Kalvoy

  Förvaltare

  Vidar Kalvoy

  Förvaltare   • Portföljförvaltare och grundare av Coeli Renewable Opportunities-fonden. ​
   • Förvaltat aktier inom energisektorn sedan 2006 och har mer än 20 års erfarenhet från portföljförvaltning och aktieanalys. ​
   • Förvaltat fonden Coeli Energy Transition sedan 2019. ​
   • Ansvarig för energiinvesteringarna på Horizon Asset i London under 9 år, en marknadsneutral hedgefond. ​
   • Erfarenhet från energiinvesteringar på MKM Longboat i London och aktieanalys inom teknologisektorn i Frankfurt och Oslo. ​
   • MBA från IESE i Barcelona och Civilekonom från Norges Handelshögskola.
   • Innan han började arbeta inom finans var han löjtnant i norska marinen.


   Christofer Halldin

   Förvaltare

   Christofer Halldin

   Förvaltare   Christofer förvaltar Coeli Circulus sedan starten augusti 2022. Innan det arbetade han som chef för den aktiva aktie- & ränteförvaltningen hos Handelsbanken (HB) Fonder. Där var han med och utvecklade Handelsbanken Fonder till en av Sveriges mest framgångsrika aktie- och ränteförvaltare under slutet av 2010-talet, då HB Fonder hade störst nettoinflöden på den svenska fondmarknaden flera år i rad. HB Fonder utsågs även under den tiden till både årets förvaltare och årets hållbara förvaltare av aktörer som Prospera, Privata Affärer, Söderberg & Partner, Länsförsäkringar m fl. Innan Christofer utsågs till chef för den aktiva förvaltningen förvaltade han under flera år olika globalmandat. Han har också arbetat sju år, 2007-2013, som förvaltare i USA av både Amerika-, Brasilien- och Latinamerikafonden på HB Fonder.

   Joakim By

   Förvaltare

   Joakim By

   Förvaltare   Joakim förvaltar Coeli Circulus sedan starten augusti 2022. Innan det arbetade han som förvaltare av Amerika Småbolag hos Handelsbanken Fonder. Han förvaltade Amerika Småbolag från 2015 och vann flera utmärkelser för den goda avkastningen i fonden som också växte kraftigt under hans tid som förvaltare. När Joakim lämnade fonden i början på 2022 hade den över 20 miljarder kronor i förvaltat kapital. Innan han förvaltade Amerika Småbolag ansvarade han bland annat för den bredare fonden Amerika Tema, 2013-2017, och globalfonden Global Tema, 2009-2013, hos Handelsbanken Fonder.

   Simon Park

   Förvaltare

   Simon Park

   Förvaltare   Simon förvaltar Coeli Circulus sedan starten augusti 2022. Innan det arbetade han som hållbarhetsanalytiker hos Handelsbanken Fonder. Där var han mellan åren 2018 och 2022 med och utvecklade fondbolagets hållbarhetsarbete, med ansvar för att öka mätbarheten för att skapa värden i investeringsprocessen. Simon utnämndes 2021 till en av ”33 under 33: De formar framtidens hållbarhetsarbete” av Aktuell Hållbarhet. Han har också erfarenhet från program hos några av de ledande institutionerna globalt inom hållbarhetsområdet, som cirkulär ekonomi tillsammans med Ellen MacArthur Foundation och klimatvetenskap hos Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford.

   Maciej Woznica

   Förvaltare

   Maciej Woznica

   Förvaltare   • Arbetat på Coeli sedan 2021.
   • BA i Mathematics and Computation från University of Oxford.

   Maciej Woznica är ansvarig förvaltare för Coeli Frontier Markets Fixed Income tillsammans med Lars Krabbe. År 2000, efter sin BA i Mathematics and Computation från University of Oxford, började Maciej sin karriär inom corporate finance i London på Goldman Sachs. Han har varit förvaltare sedan 2008 och sedan 2015 har han jobbat med förvaltning inom frontier markets.

   Lars Krabbe

   Förvaltare

   Lars Krabbe

   Förvaltare   • Arbetat på Coeli sedan 2021
   • Mer än 30 års erfarenhet av finansbranschen
   • Master of Science and Economics från University of Copenhagen

   Lars är tillsammans med Maciej Woznica förvaltare av fonden Coeli Frontier Markets Fixed Income och har förvaltat inom Emerging Market i över 20 år. Efter sin Master of Science and Economics from the University of Copenhagen började han på Danske Bank som analytiker för ”Scandi macro- and bond market”. Han fortsatte sin karriär och blev förvaltare 1999 och dedikerat mot Emerging Markets sedan 2001, först på Danske Capital, Nordea IM och senast på BankInvest.

   Mikael Petersson

   Förvaltare

   Mikael Petersson

   Förvaltare   • Arbetat på Coeli sedan 2017.
   • Mer än 26 års erfarenhet av finansbranschen.
   • BSc från Lunds Universitet.

   Mikael Petersson är ansvarig förvaltare för Coeli European och har många års erfarenhet av fondförvaltning. Mikael har arbetat för några av de mest framgångsrika hedgefondsfirmorna i Europa såsom Lansdowne Partners och Kairos Investment Management i London. Han har även framgångsrikt varit med och startat och bedrivit egen verksamhet i Zug där Coeli var en tidig investerare.

   Henrik Arfvidsson

   VD och förvaltare, Coeli Private Equity AB

   Henrik Arfvidsson

   VD och förvaltare, Coeli Private Equity AB   • Har arbetat på Coeli sedan 2007
   • Har mer än 10 års erfarenhet av branschen
   • Magisterexamen i ekonomi från Bocconi University/KTH/Södertörns Högskola

   Henrik Arfvidsson har arbetat inom Coeli sedan 2007, under de första fyra åren arbetade han med att bygga upp och driva Coelis depåadministration. Det sista året med fokus på ledarskap och systemutveckling. Han har redan från start varit insatt i Private Equity-produkterna och ansvarat för de administrativa delarna för de olika Private Equity-bolagen. Henrik Arfvidsson har sedan 2011 arbetat som ekonomichef och förvaltare i Private Equity-bolagen. Sedan början av 2016 är Henrik Arfvidsson verkställande direktör för de olika Private Equity-bolagen.

   Jakob Pettersson

   VD och förvaltare, Coelis fastighetsbolag, Partner

   Jakob Pettersson

   VD och förvaltare, Coelis fastighetsbolag, Partner   • Har arbetat på Coeli sedan 2017
   • Har mer än 6 års erfarenhet av branschen
   • Examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm

   Tidigare har Jakob varit analyschef på Newsec och ägnat sig åt strategisk fastighetsrådgivning och transaktioner. Jakob har även varit Managementkonsult på Applied Value Group.

   Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

   Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

   Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

   Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.