Coeli Fastighet I AB

Förändringar som skapar nya investeringsmöjligheter

I Sverige pågår idag en stor strukturell förändring med både en historiskt kraftig befolkningstillväxt och en omfattande urbanisering i framförallt stora och medelstora svenska städer. Vi vill att våra kunder ska få ta del av de möjligheter som uppstår i och med denna förändring.

Vi köper utvecklingsfastigheter såsom industrifastigheter och kommersiella fastigheter där hyresintäkter bidrar till stabila kassaflöden. Samtidigt finns det potential för ytterligare avkastning då fastigheterna har geografiska lägen som är attraktiva för bostadsutveckling. De fastigheter vi förvärvar är belägna i områden som har potential att utvecklas till trivsamma och trygga kvarter med bostäder, affärer och utomhusmiljöer. En utveckling som vi genom våra fastighetsinvesteringar är med och driver.

Kontakta oss

Vill du veta mer om fonden, hör av dig till oss.

Kontakta oss pil

Köp fonden

Om du är intresserad av att köpa fonden, hör av dig till oss.

Köp fond pil

Våra fastighetsinnehav

Vi utvärderar noggrant potentiella investeringsobjekt innan förvärv. Här hittar du de fastigheter som uppfyller våra kriterier och som vi hittills investerat i.

Vagnhallen 15 & 16

Luktviolen 2

Styrmannen 31

Sankt Ilian 36:10

Söderbymalm 6:4

Mandelblomman 1

Mandelblomman 3

Gamlestaden

Runö 7:132

Vagnhallen 15 & 16

16 082

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

10 990

Total area i kvm

Juli 2017

Förvärvad 

Luktviolen 2

896

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

3 639

Total area i kvm

Oktober 2017

Förvärvad

Styrmannen 31

650

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

3 398

Total area i kvm

Oktober 2017

Förvärvad

Sankt Ilian 36:10

3 350

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

6 703

Total area i kvm

Januari 2018

Förvärvad

Söderbymalm 6:4

6 162

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

11 370

Total area i kvm

September 2018

Förvärvad

Mandelblomman 1

6 905

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

5 897

Total area i kvm

Februari 2019

Förvärvad

Mandelblomman 3

1 813

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

6019

Total area i kvm

Juni 2019

Förvärvad

Gamlestaden

5 480

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

11 321

Total area i kvm

Juli 2019

Förvärvad

Runö 7:132

1 415

Uthyrningsbar area i kvm (LOA)

3 415

Total area i kvm

Mars 2020

Förvärvad

Nyheter och Pressmeddelanden

Här hittar du alla våra nyheter och pressmeddelanden om fonden.

Visa alla

Nyheter

Pressmeddelanden

Ladda fler

Inga nyheter finns

Ladda fler

Revisorer

Finansiell kalender

Styrelse och ledning

Bolagsstyrning

Revisorer

Den externa revisorn ska granska Coeli Fastighet I AB:s årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorerna ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman. Vid extra bolagsstämman 21 december 2016 valdes Leonard Daun, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Coeli Fastighet I AB:s revisor. Ytterligare information om bolagets revisor, inklusive arvode, kommer att finnas i kommande årsredovisning.

Finansiell kalender 2021

Datum Aktivitet
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
Vecka 13 Årsredovisning 2020
2021-04-29 Årsstämma
2021-08-27 Delårsrapport januari – juni 2021

För att få ett ärende behandlat på stämman ska en begäran inkomma till bolaget senast 7 veckor före stämman. Styrelsens ordförande utgör funktion för valberedning och förslag till ordförande lämnas via e-post realestate@coeli.se.

Styrelse och ledning

Förvaltare & VD
Jakob Pettersson

Coeli Fastighet I AB samt Coeli Fastighet II AB

Ordförande
Patric Sandberg Helenius

Advokat och delägare, Advokatfirman Lindahl

Styrelseledamot
Mikael Larsson

Grundare, huvudägare och koncernchef Coeli-gruppen

Styrelseledamot
Jan Nordström

Projekt- och Byggledare genom bolaget J.G.N Bygg & Projekt AB

Prenumerera på Nyheter och Pressmeddelanden

Hem Våra fonder Fastighetsfonder Coeli Fastighet I AB