Personlig rådgivning sedan 1994​

Vi hjälper dig att konkurrensutsätta dina placeringar.

För dig med 5 miljoner kronor eller mer

Har du koll på hela ditt kapital?

Boka ett möte idag för att få en genomgång av din förmögenhet.

Kontakta oss för mer information

Utmana din kapitalförvaltning

Genom ett personligt möte med några av våra experter får du ett portföljförslag baserat på en institutionellt stark investeringsstrategi och gedigen analys.

Några fördelar med att vara kund på Coeli:

Aktiv kapitalförvaltning
Tillgång till konkurrenskraftig och aktiv kapitalförvaltning med några av marknadens främsta förvaltare.

Portföljanalys
Portföljanalys för optimerande av investeringar och sparande för att få koll på din faktiska exponering och pension.

Unika investeringar
Unikt dealflow av onoterade kassaflödespositiva investeringar som annars kan vara svåra att hitta – så som nordisk Private Equity och Fastighetsbolag.

Insiktsgivande nätverk
Tillgång till nätverk för att ta del av investeringar och kontaktnät med likasinnade personer.

Marknadsuppdateringar
Regelbundna uppdateringar om marknaden och våra aktuella investeringsobjekt från några av marknadens främsta fondförvaltare och branschexperter.

Hitta hit

Våra kontor

Kontakta oss

Stockholm

Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm
08 – 506 223 00

Göteborg

Kungsportsavenyn 34
411 36 Göteborg
031 – 727 71 00

Malmö

Anna Lindhs Plats 4
211 19 Malmö
040 – 665 67 60

Uppsala

Forumgallerian, 1 tr
753 20 Uppsala
018 – 14 80 00

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.