Bolagsstyrning och Koncernledning

Coeli är en finansiell företagsgrupp som utöver moderbolaget Coeli Holding AB består av flera dotterbolag som bedriver olika verksamheter.

Coelikoncernen


I Coelikoncernen bedrivs framförallt följande verksamheter:

 • Förvaltning av fonder och alternativa investeringsfonder inom flera olika investeringsstrategier
 • Diskretionär portföljförvaltning
 • Investeringsrådgivning och försäkringsförmedling
 • Fastighetsförvaltning
 • Investeringsverksamhet

Investeringsverksamheten bedrivs inom Coeli Investment AB. Vi erbjuder unika investeringsmöjligheter genom att investera i, utveckla och förvalta onoterade bolag och fastigheter.

Fondförvaltningen bedrivs inom Coeli Asset Management AB. Vi erbjuder ett brett utbud av aktie-, ränte- och hedgefonder vilka är aktivt förvaltade av våra delägda team.

Investeringsrådgivning bedrivs inom Coeli Wealth Management AB. Vi erbjuder lösningar inom diskretionär och rådgivande förmögenhetsförvaltning, experthjälp i frågor rörande familje- och företagsjuridik, skatter, pensioner och försäkringar.

Koncernledning

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli Group

Erik Bäckström

Vice VD, Coeli GroupErik har varit aktiv inom finans sedan 2008, både i Sverige och London. Tidigare har han bland annat varit med och startat upp den nordiska verksamheten för Fisher Investments, ansvarat för distribution på NGM samt arbetat på Handelsbanken. Erik är idag vice VD för Coeligruppen och ansvarar för Coelis erbjudande och säkerställande av värdeskapandet till våra olika kundgrupper. Erik är även del av Coelis investeringskommitté.

Erik Lundkvist

Kapitalförvaltningschef

Erik Lundkvist

KapitalförvaltningschefErik Lundkvist har arbetat på Coeli sedan 2004 och har mer än 15 år i branschen. Erik är Chief Investment Officer på Coeli och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering. Erik är även ansvarig för kapitalförvaltningen av Coelis strategiska portföljer samt för utvärderingen av nya kapitalförvaltarteam. Erik är även auktoriserad finansanalytiker, CEFA, från Handelshögskolan i Stockholm och medverkar i Coelis Husvy varje månad.

Håkan Selfvén

CFO, Coeli Group

Håkan Selfvén

CFO, Coeli GroupJan Birkmanis

VD, Coeli Asset Management

Jan Birkmanis

VD, Coeli Asset Management • VD för Coeli Asset Management och Group COO
 • Började på Coeli i maj 2021 med mer än 20 års erfarenhet från investeringsförvaltningsbranschen
 • Har en M.Sc. i företagsekonomi och en kandidatexamen i nationalekonomi med tillämpad matematik från Uppsala universitet

Innan Jan kom till Coeli var han COO på Informed Portfolio Management (IPM), en systematisk makrohedgefond på 5 miljarder USD. Före IPM var han COO på Brummer Fund Services, infrastrukturavdelningen för Brummer & Partners, ett av de ledande alternativa investeringsföretagen i Norden med AUM på över 10 miljarder USD inom ett brett spektrum av investeringsstrategier.

Jan har lång erfarenhet av traditionell kapitalförvaltning och alternativa investeringsbranschen från SunGard i New York och London och hjälpte kapitalförvaltare att utvärdera infrastrukturbehov och implementera de optimala tekniska lösningarna.

Lukas Lindkvist

VD, Coeli Group

Lukas Lindkvist

VD, Coeli Group • Har arbetat på Coeli sedan 2001
 • CEO för Coeli asset Management AB sedan 2015 och nu CEO för Coeli Investment Management AB
 • Har en finansexamen från Stockholms Universitet.

Innan Lukas kom till Coeli jobbade han på SEB Wealth Management i två år som Private Banker och åren innan som konsult för Olsten konsultbolag. Lukas har en finansexamen från Stockholms Universitet och arbetade samtidigt på deltid som controller och revisor på två fastighets bolag, Retlaw Fastighets AB och Tigrams Fastighets AB.

Mikael Larsson

Grundare, Coeli Group

Mikael Larsson

Grundare, Coeli GroupMikael har en imponerande karriär i finansbranschen som sträcker sig över tre decennier. Han började 1988 inom försäkringssektorn, men grundade Coeli 1994 och har sedan dess etablerat Coeli som en framträdande aktör inom finanssektorn, med fokus på förmögenhetsförvaltning, kapitalförvaltning, fastigheter och Private Equity. Med djupt rotad kunskap och erfarenhet i branschen är Mikael fortsatt aktivt engagerad i att forma och ta Coeli till nya höjder. Mikael är en passionerad och hängiven entreprenör som ständigt söker efter möjligheter att skapa värde och tillväxt för Coelis kunder, investerare och partners.

Översikt karriär:

 • Grundare & VD, Coeli (1994-2007): Ledde Coeli Group genom utvecklingsåren. Byggde en stark grund och etablerade företaget som en pålitlig partner i finanssektorn.
 • Vice Ordförande, Coeli Holding AB (sedan 2007): Fortsätter att bidra med strategisk vägledning och ledarskap som en del av Coeli Groups ledningsgrupp.

Styrelseuppdrag:

 • Coeli Asset Management AB: Styrelseledamot
 • Coeli Investment Holding AB: Styrelseledamot
 • Coeli Shared Services AB: Styrelseledamot och ordförande
 • Coeli Investment Management: Styrelseledamot och ordförande
 • Coeli Wealth Management AB: Styrelseledamot

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management • Delägare och VD
 • Har arbetat på Coeli sedan 2004
 • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
 • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

Ulrika Hasselgren

Hållbarhetschef, Coeli Group

Ulrika Hasselgren

Hållbarhetschef, Coeli GroupUlrika är Coelis hållbarhetschef och styrelsearbetare i Coeli-gruppen. Föreläsare och delar gärna erfarenheter samt tankar om hållbarhet i näringsliv som finansmarknaden. 

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.