Institutioner & distributörer

Coeli erbjuder aktiv och konkurrenskraftig förvaltning genom våra erfarna förvaltarteam.

TÄNK PÅ ATT historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonder och värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Institutioner

Vårt fokus är att leverera en hållbar och långsiktig konkurrenskraftig avkastning genom aktiv förvaltning, tydliga ställningstaganden och effektiv portföljoptimering. Hos oss finns experter inom samtliga tillgångsklasser med lång erfarenhet av att förvalta kapital åt institutioner. Varmt välkommen att kontakta oss.

Distributörer

Vårt mål är att erbjuda distributörer och samarbetspartners branschens bästa service och uppdateringar. Vi bokar gärna in ett möte för att diskutera vår syn på nuvarande marknadsförhållanden eller för att bistå med säljstödsmaterial. Varmt välkommen att kontakta oss.

Läs mer om våra fonder.

Kontakta oss för mer information

Carl Berg

Chef fondförsäljning

Carl Berg

Chef fondförsäljningErik Linder

Institutionell försäljning

Erik Linder

Institutionell försäljningViktor Klint

Institutionell försäljning

Viktor Klint

Institutionell försäljningHär anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.