Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli European

Europeisk aktiefond med fokus på små och medelstora bolag

Coeli European är en europeisk aktivt förvaltad aktiefond. Fokus på investeringarna är små- och medelstora bolag, där det finns förmåga att skapa värde åt ägarna, där priset är betydligt lägre än vad vi tycker det är värt och där styrelse och ledning är fokuserade på aktieägarvärde. Fonden har en koncentrerad portfölj, med färre och större innehav och där urvalet bestäms utifrån fundamental analys.

Fondfakta

Startdatum

2017-12-20

Förvaltare

Mikael Petersson

Inriktning

Fundamentalt driven europeisk aktiefond

Min. insättning

(R SEK) = Ingen

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1,5% per år + 15% i jämförelse med MSCI Europe SMID Cap Net Total Return EUR Index

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Nej

Swing factor

Ingen
Hem Våra fonder Aktiefonder Coeli European