Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Investera i vår fond och du äger med gott samvete

Välkommen till Coeli Global!

Vi förvaltare, Andreas Brock och Henrik Milton, förvaltar fonderna Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Här kan du läsa mer om vår investeringsfilosofi och vilka bolag vi investerar i.

Häng med på resan du också!
Vill du veta vilka bolag vi investerar I just nu tillsammans med våra kommentarer och tips? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

00

Bloggen

22 / 01 / 23

Coeli Global summerar 2022

Coeli Global Selektiv
Direkt från SEB:s aktiekonferens i Köpenhamn summerar våra förvaltare Andreas Brock och Henrik Milton 2022 samt blickar ut över 2023. Ett väldigt speciellt år som innefattar den hemska invasionen av Ukraina, hög inflation, kraftigt stigande räntor och skenande energipriser. Ett utmanande marknadsklimat där det dock finns fina bolag som fortsätter växa sin omsättning och vinst.
11 / 01 / 23

Förvaltarkommentar Coeli Global Select december 2022

Coeli Global Selektiv Förvaltarkommentarer - Coeli Global Selektiv
Den negativa avkastningen under 2022 förklaras framför allt av en multipelkontraktion (lägre P/E-tal) och vinstrevideringar bland våra innehav. Värt att notera är att nästan samtliga bolag i fonden har haft ökad omsättning och vinst under året men den stigande räntan, som givit lägre multipel (P/E-tal), har fått större betydelse för aktiekurserna.
03 / 01 / 23

Catena – ett kvalitetsbolag på den svenska fastighetsmarknaden

Innehav
Catena äger moderna anläggningar och har en omfattande markbank vid knutpunkter och kommunikationsleder som är strategiska för logistik. Efterfrågan på logistiklösningar vid dessa platser är hög och alternativen är oftast få. Catena har således en stark position vid omförhandling av hyreskontrakt och vid utveckling av nya logistikanläggningar i egen regi.
09 / 12 / 22

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select november 2022

Coeli Global Selektiv Coeli Global Small Cap Select
Vi fortsätter att ha fokus på bolag som säljer till andra bolag och av taktiska skäl håller vi en liten andel i bolag som säljer till konsumenter. Vi investerar i spännande bolag som har en hög vinsttillväxt och som också har låg eller ingen skuld alls. Kom ihåg att de bästa aktieaffärerna gör man i de sämsta börstiderna och ett bra sätt att spara är via ett månadssparande.
08 / 12 / 22

Förvaltarkommentar Coeli Global Select november 2022

Coeli Global Selektiv Förvaltarkommentarer - Coeli Global Selektiv
Vi tror att den multipelkontraktion (P/E-talen minskar) som har pågått från årsskiftet fram till november i kvalitetsbolag med lite högre värderingar nu kommit till ett slut. Det gör att vi ser en fin uppsida i våra champions drivet av bolagens vinsttillväxt. Kombinationen av våra champions och special situations gör att vi har en väldigt spännande portfölj.
20 / 11 / 22

ASML – Ett av världens viktigaste företag

Innehav
ASML är utan tvekan ett av världens viktigaste bolag och helt avgörande när det kommer till den teknologiska utvecklingen. Det är nämligen ASMLs maskiner som används för att tillverka halvledare, även kallat chip. I takt med att världen blir alltmer digital blir vi också mer beroende av halvledare och behovet av dem större eftersom de utgör ryggraden i all form av elektronik.
09 / 11 / 22

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select oktober 2022

Coeli Global Selektiv Coeli Global Small Cap Select
Vi har positionerat fonden med fokus på bolag som säljer till andra bolag och vi har en ”undervikt” i bolag som säljer till konsumenter. Trots att ekonomin kanske går in i en svagare period gör vi vårt bästa för att hitta växande vinsttrender. Några av dessa vinsttrender är satsningar på infrastruktur, förnybarenergi, hälsovård, datautrustning samt mjukvara.
00

Vår investeringsfilosofi

Av alla spännande investeringsidéer som finns i världen väljer vi ut cirka 30 bolag som vi ser har störst potential att skapa avkastning. Bolagen är antingen en ”champion” eller en ”special situation”.

Champions är ledande i sin bransch, har ett starkt varumärke och vinsttillväxt samt är populära att äga. Special situations är däremot impopulära i aktiemarknaden men vi tror på avkastning i närtid.

Hållbarhetsfaktorer är avgörande för oss när vi investerar i ett företag.

Läs mer om vår investeringsfilosofi för Coeli Global Select

Läs mer om vår investeringsfilosofi för Coeli Global Small Cap Select

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

00

Om Andreas & Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både på det professionella planet och på det personliga. De har känt varandra sedan 90-talet och redan långt innan de faktiskt arbetade tillsammans har de haft dagliga samtal om börsen och värdering av aktier.

Andreas fokus ligger framförallt på fastigheter, bygg och tillverkningsindustri medan Henrik är mer inriktad på banker, betalningsföretag och världens ledande teknikföretag.

Läs mer

00

Boken

Andreas har skrivit en bok om det han brinner för och har arbetat med i många år, det vill säga investeringar i vinnande aktier. Han lyfter upp frågor såsom vad utmärker en vinnande och prisvärd aktie, hur känner man igen ett särskilt bra företag och hur man hittar aktier som kan öka med 100-1000 procent under en kort tid.

Den världskända professorn Elroy Dimson skriver så här om boken: ”Andreas Brock är en engagerad aktiv investerare. I denna kompakta och tillgängliga bok visar han hur han hittar aktier med hög investeringspotential”.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Hem Start