Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Investera i vår fond och du äger med gott samvete

Välkommen till Coeli Global!

Vi förvaltare, Andreas Brock och Henrik Milton, förvaltar fonderna Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Här kan du läsa mer om vår investeringsfilosofi och vilka bolag vi investerar i.

Häng med på resan du också!
Vill du veta vilka bolag vi investerar I just nu tillsammans med våra kommentarer och tips? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

00

Bloggen

06 / 11 / 23

Förvaltarkommentar Coeli Global Select oktober 2023

Coeli Global Selektiv Förvaltarkommentarer - Coeli Global Selektiv
”Higher for longer” är det nya modeordet på finansmarknaden och syftar på att centralbankerna kanske måste hålla styrräntorna på en hög nivå längre vad man tidigare hade trott, för att bekämpa inflationen. Utifrån en aktieförvaltares perspektiv gör vi bedömningen att vi är nära ”räntetoppen” och att det troligtvis bara blir en höjning till i december.
06 / 10 / 23

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select september 2023

Coeli Global Selektiv Coeli Global Small Cap Select
Att marknadsräntorna stiger innebär att fler och fler investerare efterfrågar räntebärande tillgångar och ett ökat intresse för räntebärande tillgångar ger ett ”naturligt” flöde ut ur aktiemarknaden, vilket i sin tur skapar en flödesstyrd nedgång. Den tillgångsklass som påverkats mest av detta är småbolag, medan större bolag har klarat sig något bättre.
00

Vår investeringsfilosofi

Av alla spännande investeringsidéer som finns i världen väljer vi ut cirka 30 bolag som vi ser har störst potential att skapa avkastning. Bolagen är antingen en ”champion” eller en ”special situation”.

Champions är ledande i sin bransch, har ett starkt varumärke och vinsttillväxt samt är populära att äga. Special situations är däremot impopulära i aktiemarknaden men vi tror på avkastning i närtid.

Läs mer om vår investeringsfilosofi för Coeli Global Select

Läs mer om vår investeringsfilosofi för Coeli Global Small Cap Select

00

Hållbarhet

Hållbarhetsfaktorer är avgörande för oss när vi investerar i ett företag.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

00

Om Andreas & Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både på det professionella planet och på det personliga. De har känt varandra sedan 90-talet och redan långt innan de faktiskt arbetade tillsammans har de haft dagliga samtal om börsen och värdering av aktier.

Andreas fokus ligger framförallt på fastigheter, bygg och tillverkningsindustri medan Henrik är mer inriktad på banker, betalningsföretag och världens ledande teknikföretag.

Läs mer

00

Boken

Andreas har skrivit en bok om det han brinner för och har arbetat med i många år, det vill säga investeringar i vinnande aktier. Han lyfter upp frågor såsom vad utmärker en vinnande och prisvärd aktie, hur känner man igen ett särskilt bra företag och hur man hittar aktier som kan öka med 100-1000 procent under en kort tid.

Den världskända professorn Elroy Dimson skriver så här om boken: ”Andreas Brock är en engagerad aktiv investerare. I denna kompakta och tillgängliga bok visar han hur han hittar aktier med hög investeringspotential”.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Hem Start