Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Investera i vår fond och du äger med gott samvete

Välkommen till Coeli Global!

Vi förvaltare, Andreas Brock och Henrik Milton, förvaltar fonderna Coeli Global Select och Coeli Global Small Cap Select. Här kan du läsa mer om vår investeringsfilosofi och vilka bolag vi investerar i.

Häng med på resan du också!
Vill du veta vilka bolag vi investerar I just nu tillsammans med våra kommentarer och tips? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.

00

Bloggen

09 / 05 / 23

Förvaltarkommentar Coeli Global Small Cap Select april 2023

Coeli Global Selektiv Coeli Global Small Cap Select
Om vi jämför utvecklingen mellan ett globalt index bestående av stora bolag och ett index med små bolag så är det fortfarande en stor skillnad i årsavkastningen mellan dessa två. Index för stora bolag har haft en betydligt bättre utveckling under årets fyra första månader. Vi hoppas på att se en klar förbättring för tillgångsklassen småbolag under de kommande månaderna.
02 / 05 / 23

Asbury Automotive under lupp

Coeli Global Selektiv Innehav
Baserade i Duluth, Georgia, är Asbury Automotive Group USA:s 5:e största återförsäljare av bilar och har idag primärt fokus på sydöstra USA så som Florida, Georgia och bergsregionerna Utah, Colorado etcetera. Asbury säljer nya och begagnade bilar samt service till dessa. De erbjuder även finansiering samt försäkringar.
31 / 03 / 23

En klimatsmart investering i Holländska Alfen

Innehav
Att Europa är på väg att ställa om till mer förnybar energi märks på Alfens guidning av omsättningen. Bolaget tror att affärsområdet för laddstolpar (”EV charging equipment”) kommer växa 25% i genomsnitt varje år fram till 2030. Det andra stora tillväxtområdet, batteripaket (”Energy storage systems”), tror bolaget också kommer växa med 25% i genomsnitt per år fram till 2030.
00

Vår investeringsfilosofi

Av alla spännande investeringsidéer som finns i världen väljer vi ut cirka 30 bolag som vi ser har störst potential att skapa avkastning. Bolagen är antingen en ”champion” eller en ”special situation”.

Champions är ledande i sin bransch, har ett starkt varumärke och vinsttillväxt samt är populära att äga. Special situations är däremot impopulära i aktiemarknaden men vi tror på avkastning i närtid.

Hållbarhetsfaktorer är avgörande för oss när vi investerar i ett företag.

Läs mer om vår investeringsfilosofi för Coeli Global Select

Läs mer om vår investeringsfilosofi för Coeli Global Small Cap Select

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

00

Om Andreas & Henrik

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både på det professionella planet och på det personliga. De har känt varandra sedan 90-talet och redan långt innan de faktiskt arbetade tillsammans har de haft dagliga samtal om börsen och värdering av aktier.

Andreas fokus ligger framförallt på fastigheter, bygg och tillverkningsindustri medan Henrik är mer inriktad på banker, betalningsföretag och världens ledande teknikföretag.

Läs mer

00

Boken

Andreas har skrivit en bok om det han brinner för och har arbetat med i många år, det vill säga investeringar i vinnande aktier. Han lyfter upp frågor såsom vad utmärker en vinnande och prisvärd aktie, hur känner man igen ett särskilt bra företag och hur man hittar aktier som kan öka med 100-1000 procent under en kort tid.

Den världskända professorn Elroy Dimson skriver så här om boken: ”Andreas Brock är en engagerad aktiv investerare. I denna kompakta och tillgängliga bok visar han hur han hittar aktier med hög investeringspotential”.

Läs mer

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Hem Start