Coeli Global

Andreas Brock och Henrik Milton förvaltar fonderna Coeli Global Select, Coeli Global Small Cap Select och Coeli Global Opportunities. Här får du veta mer om deras investeringsfilosofi och vilka bolag de investerar i.

Tänk på att. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Coeli Globals nyhetsbrev

Här samlar vi aktieanalys, förvaltarkommentarer och omvärldsbevakningar från våra experter.

Prenumerera

Investeringsfilosofi

Andreas och Henrik är ett radarpar som kompletterar varandra både på det professionella och personliga planet. De har känt varandra sedan 90-talet och redan långt innan de faktiskt arbetade tillsammans, har de haft dagliga samtal om börsen och värdering av aktier.

”Det är ingen slump att vi idag är ett team. Vi både förstår och kompletterar varandra. Och det är underbart att vi idag har möjligheten att leva vår dröm – att erbjuda investerare en samling av världens finaste bolag."

Andreas fokus ligger framförallt på fastigheter, bygg- och tillverkningsindustrin. Henrik är mer inriktad på banker, betalningsföretag och världens ledande teknikföretag.

Av alla spännande investeringsidéer som finns i världen väljer de ut cirka 30 bolag som de ser har störst potential att skapa avkastning. Bolagen är antingen en ”champion” eller en ”special situation”.

Champions är ledande i sin bransch, har ett starkt varumärke och vinsttillväxt samt är populära att äga. Special situations är däremot impopulära i aktiemarknaden men de tror på avkastning i närtid.

Hållbarhetsfaktorer är avgörande för dem när de investerar i ett företag.

Våra aktiefonder

Coeli Global Select

Vi har valt ut cirka 30 exceptionella bolag, som vi ser har störst potential att skapa avkastning. Vi kallar dem världens finaste bolag.
Till fondsidan

Coeli Global Small Cap Select

Vi har valt ut cirka 40 spännande entreprenörsbolag som vi ser har störst potential att skapa avkastning. Vi kallar dem världens finaste entreprenörer.
Till fondsidan

Coeli Global Opportunities

En global specialfond/hedgefond med en lång/kort strategi som primärt hämtar sina långa idéer från fonderna Coeli Global Select samt Coeli Global Small Cap Select.
Till fondsidan

Kontakta oss för mer information

Kristofer Berggren

Produktspecialist

Kristofer Berggren

ProduktspecialistJessica Landenberg Thorstensson

Produktspecialist

Jessica Landenberg Thorstensson

ProduktspecialistMax Lundberg

Produktspecialist

Max Lundberg

ProduktspecialistTräffa oss på Coeli Global

Vi på Coeli Global kommer vara med i flera fondkvällar med både Aktiespararna och Privata Affärer under 2023.

Missa inte att höra en presentation av vår fond samt ställa frågor till oss på plats om ni är medlemmar/prenumeranter hos respektive. Nedan ser du ort och datum.

AKTIESPARARNA
Inga event planerade i dagsläget

PRIVATA AFFÄRER
Inga event planerade i dagsläget

Global-bloggen

Vår vardag innehåller alltifrån att följa börsöppning, skanna marknaden på nya potentiella bolag och analysera nyckeltal till att delta i konferenssamtal, ställa frågor till bolagsledningar och göra företagsbesök.
Vi vill gärna dela med oss av det som vi tror är intressant även för andra – det är därför denna blogg finns. Vill du vara säker på att inte missa något, fyll i din e-postadress här bredvid så håller vi dig uppdaterad.

Ladda ner vår app

Nu kan du ha med oss på Coeli Global oavsett var du är. Med vår nya app kan du ta del av förvaltarkommentarer, genomgång av innehav, intervjuer, vårt deltagande i media, poddar, kommande event och mycket mer.

Appen heter Coeli Global och du hittar den där appar finns.

Ladda ner på Appstore
Ladda ner på Google Play

Boken: Vägen till vinnande aktier

Andreas har skrivit en bok om det han brinner för och har arbetat med i många år; investeringar i vinnande aktier. Han lyfter upp frågor om vad som utmärker en vinnande och prisvärd aktie, hur man känner igen ett särskilt bra företag och hur man hittar aktier som kan öka med 100-1000 procent under en kort tid.

Den världskända professorn Elroy Dimson skriver så här om boken: ”Andreas Brock är en engagerad aktiv investerare. I denna kompakta och tillgängliga bok visar han hur han hittar aktier med hög investeringspotential”.

Köp boken

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.