Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Circulus

Vänligen observera att Coeli SICAV I – Coeli Circulus ännu inte är lanserad och därmed inte kan ta emot investeringar. Fonden beräknas lansera den 24 augusti 2022.

När fonden lanserats sker teckning och inlösen av fondandelar i enlighet med fondens prospekt och övrig fonddokumentation.

Världens största inköpsorder

Coeli Circulus är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i det starkaste strukturella temat av alla – att lösa de 17 globala hållbarhetsutmaningarna som ingår i Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. Konsumenter, företag och politiker driver på för att lösa de hållbarhetsutmaningar vi står inför, vilket kommer att kräva stora investeringar de närmaste decennierna. De bolag som bidrar med lösningar på de globala målen kan dra nytta av en stark strukturell tillväxttrend under en lång tid framöver.

Förvaltningsstrategin är att enbart investera i bolag vars huvudsakliga verksamhet bidrar till de globala målen för hållbar utveckling. Fonden har därför valt att inrikta sig på mikro- och småbolag, ett område som förvaltarna har lång erfarenhet av och där felprissättningen är större, tillväxten är stark, förvärvsaktiviteten högre och familjeägandet ofta är betydande. Bolagen ska också vara välskötta, lönsamma och ansvarsfulla.

Fonden är klassificerad som en mörkgrön fond (Artikel 9) enligt EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Fondfakta

Startdatum

2022-08-24

Förvaltare

Christofer Halldin & Joakim By

Inriktning

Aktiefond

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK
(I SEK) = 10 000 000 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1,4 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI World Small Cap Index (Total Return)

(I SEK) = 0,7 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI World Small Cap Index (Total Return)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

Ingen
Hem Våra fonder Aktiefonder Coeli Circulus