Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Circulus

Med miljön i fokus för både avkastning och framtid:

 

Världens största inköpsorder

Coeli Circulus är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i det starkaste strukturella temat av alla – att lösa de 17 globala hållbarhetsutmaningarna som ingår i Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling. Fonden är inriktad på mikro- och småbolag. Bolagen ska vara välskötta, lönsamma och ansvarsfulla.

Coeli Circulus är klassificerad som en mörkgrön fond (Artikel 9) enligt EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Svanenmärkt aktiefond

Coeli Circulus är en Svanenmärkt aktiefond. Märkningen gör det enklare för dig som kund att snabbt veta att fonden är ett bra val bra ur hållbarhetssynpunkt.

För mer information om Svanenmärkta fonder: svanen.se/spararen

Fondfakta

Startdatum

2022-08-24

Förvaltare

Christofer Halldin, Joakim By & Simon Park

Inriktning

Aktiefond

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK
(I SEK) = 10 000 000 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1,4 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI World Small Cap Index (Total Return)

(I SEK) = 0,7 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI World Small Cap Index (Total Return)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

Ingen
Hem Våra fonder Aktiefonder Coeli Circulus