Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Circulus

Investera i världens största inköpsorder:

Små bolag med stor betydelse

Om vi ska lösa världens hållbarhetsutmaningar så behöver vi tänka om. Genom Coeli Circulus så investerar du helhjärtat i mikro- och småbolag över hela världen som bidrar till att uppfylla de globala målen för en hållbar utveckling. Du är med på en av de största resorna i modern tid. Möjlighet till avkastning för dig och avlastning för världen.

%

Coeli Circulus R-SEK (23-09-25)

Köp fonden

Nu finns Coeli Circulus tillgänglig på Avanza.

köp fonden

LinkedIn

På LinkedIn hittar du vår blogg där ni kan följa med oss på resan mot en bättre värld. 

Följ oss

BlueMark

Coeli Circulus är den första nordiska impact-aktiefonden som blivit verifierad av BlueMark.

Certfikat

Varför investera i fonden?

  • Coeli Circulus är en unik impactfond som investerar i världens största inköpsorder.
  • Dina pengar placeras i bolag som gör skillnad på riktigt. Och dessutom arbetar vi förvaltare för att hjälpa bolagen att växa och göra ännu större och bättre skillnad.
  • Som team har vi över två decenniers erfarenhet att av att arbeta med mikro- och småbolag över hela världen. Till vår hjälp har vi en unik AI-modell och ett erfaret expertråd.

Världens största inköpsorder

Konsumenter, företag och politiker driver på för att lösa de hållbarhetsutmaningar vi står inför – vilket kommer att kräva gigantiska investeringar de närmaste decennierna.  Enligt FN:s beräkningar behöver vi investera 5–7 biljoner USD varje år för att klara av att uppfylla de 17 målen i Agenda 2030. Vi är övertygade om att det är på det här området den starkaste strukturella tillväxten kommer att finnas de kommande decennierna. När vi sedan kombinerar den tillväxten med små lösningsbolag som har god lönsamhet och en attraktiv värdering, skapar det möjlighet till god avkastning över många, många år framåt.

Impact = skillnad på riktigt

Vi har fullt fokus på mikro- och småbolag där det är enklare att bygga en relation med och arbeta nära bolagen.

  • Vi hjälper bolag att växa genom att tillföra kapital i exempelvis riktade nyemissioner. För många mindre bolag är det absolut kritiskt för att kunna skala upp sin produktion.
  • Vi bidrar med råd och teknisk kompetens i hållbarhetsfrågor, samt ställer tydliga krav på bolagen.

För att styrka detta har vi låtit BlueMark – en ledande oberoende verifierare av impact-mandat – granska vår investeringsprocess. Vi fick ett mycket fint betyg som bekräftar vår ansats och går att läsa i sin helhet här. Fonden är dessutom Svanenmärkt.

Hur hittar vi alla spännande bolag?

Till vår hjälp har vi ett helt unikt AI-verktyg som hjälper oss att hitta de bolag i vårt globala univers som har lösningar på någon hållbarhetsutmaning. Av de ~ 40 000 bolag vi följer globalt identifierar verktyget drygt 2 000 som är intressanta att gräva djupare i. Nästa steg är vår fundamentala analys, där fokus ligger på ekonomiska nyckeltal. När vi sållat ut de mest spännande guldkornen beger vi oss ut för att träffa bolagen och skaffa oss en egen bild av ledning och produkter. Att träffa bolag ute på fältet och inte bara i konferensrum i storstäder är en viktig del av att förstå vad de faktiskt gör. Arbetet utmynnar sedan i en portfölj med cirka 50 lösningsbolag.

Förvaltare

Fondförvaltare Christofer Halldin
Mer om

Christofer

Christofer Halldin

Fondförvaltare Coeli Circulus

Christofer Halldin

Fondförvaltare Coeli Circulus

Christofer förvaltar Coeli Circulus sedan starten augusti 2022. Innan det arbetade han som chef för den aktiva aktie- & ränteförvaltningen hos Handelsbanken (HB) Fonder. Där var han med och utvecklade Handelsbanken Fonder till en av Sveriges mest framgångsrika aktie- och ränteförvaltare under slutet av 2010-talet, då HB Fonder hade störst nettoinflöden på den svenska fondmarknaden flera år i rad. HB Fonder utsågs även under den tiden till både årets förvaltare och årets hållbara förvaltare av aktörer som Prospera, Privata Affärer, Söderberg & Partner, Länsförsäkringar m fl. Innan Christofer utsågs till chef för den aktiva förvaltningen förvaltade han under flera år olika globalmandat. Han har också arbetat sju år, 2007-2013, som förvaltare i USA av både Amerika-, Brasilien- och Latinamerikafonden på HB Fonder.

➜ Kontakt: christofer.halldin@coeli.se

LinkedIn

Twitter

Instagram

Fondförvaltare Joakim By
Mer om

Joakim

Joakim By

Fondförvaltare Coeli Circulus

Joakim By

Fondförvaltare Coeli Circulus

Joakim förvaltar Coeli Circulus sedan starten augusti 2022. Innan det arbetade han som förvaltare av Amerika Småbolag hos Handelsbanken Fonder. Han förvaltade Amerika Småbolag från 2015 och vann flera utmärkelser för den goda avkastningen i fonden som också växte kraftigt under hans tid som förvaltare. När Joakim lämnade fonden i början på 2022 hade den över 20 miljarder kronor i förvaltat kapital. Innan han förvaltade Amerika Småbolag ansvarade han bland annat för den bredare fonden Amerika Tema, 2013-2017, och globalfonden Global Tema, 2009-2013, hos Handelsbanken Fonder.

➜ Kontakt: joakim.by@coeli.se

LinkedIn

Twitter

Instagram

Fondförvaltare Simon Park
Mer om

Simon

Simon Park

Fondförvaltare Coeli Circulus

Simon Park

Fondförvaltare Coeli Circulus

Simon förvaltar Coeli Circulus sedan starten augusti 2022. Innan det arbetade han som hållbarhetsanalytiker hos Handelsbanken Fonder. Där var han mellan åren 2018 och 2022 med och utvecklade fondbolagets hållbarhetsarbete, med ansvar för att öka mätbarheten för att skapa värden i investeringsprocessen. Simon utnämndes 2021 till en av ”33 under 33: De formar framtidens hållbarhetsarbete” av Aktuell Hållbarhet. Han har också erfarenhet från program hos några av de ledande institutionerna globalt inom hållbarhetsområdet, som cirkulär ekonomi tillsammans med Ellen MacArthur Foundation och klimatvetenskap hos Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford.

➜ Kontakt: simon.park@coeli.se

LinkedIn

Twitter

Instagram

Svanenmärkt aktiefond

Coeli Circulus är en Svanenmärkt aktiefond. Märkningen gör det enklare för dig som kund att snabbt veta att fonden är ett bra val bra ur hållbarhetssynpunkt.

För mer information om Svanenmärkta fonder: svanen.se/spararen

BlueMark

BlueMark är en ledande oberoende verifierare av impact-fonder. BlueMark är ett dotterbolag till Tideline Advisors, LLC, ett specialiserat konsultföretag som arbetar med kapitalförvaltare och kapitalägare för att designa och implmentera impact-strategier.

För mer information om BlueMark och verifieringsprocessen: bluemarktideline.com/about

Fondfakta

Startdatum

2022-08-24

Förvaltare

Christofer Halldin, Joakim By & Simon Park

Inriktning

Aktiefond

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK
(I SEK) = 10 000 000 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1,4 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI World Small Cap Index (Total Return)

(I SEK) = 0,7 % per år + 10 % prestationsbaserad avgift (MSCI World Small Cap Index (Total Return)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

Ingen
Hem Våra fonder Aktiefonder Coeli Circulus