Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Mix

Medelriskfond med total flexibilitet

Med våra strategiportföljer väljer du den målavkastning och risknivå som passar dig bäst, våra förvaltare sköter resten. Coeli Mix är unik och skapar ett stort värde för dig genom att vara aktiv i tre nivåer. Beroende på marknadsklimatet allokerar förvaltarna aktivt mellan aktier, räntor och alternativa investeringar för att skapa ett skydd vid börsfall samt extra gas när börsen går bra.

Förvaltarna är också aktiva och tydliga i allokeringen mellan regioner, länder och branscher, samt i valet av vilka bolag vi investerar i. Fonden tar tydliga ställningstaganden och har endast ett lager av förvaltningsavgifter. Coeli Mix har en neutral risknivå med 60 procent aktier som tillåts variera mellan 45–75 procent för att parera marknaden. Resterande exponering utgörs av räntebärande och alternativa investeringar. Fonden passar dig som vill ha en stabil och aktiv grund i ditt långsiktiga sparande.

Fondfakta

Förvaltare

Erik Lundkvist & Arne Lundberg

Inriktning

Strategifond

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 1,75 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

Ingen
Hem Våra fonder Strategifonder Coeli Mix