Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Renewable Opportunities

Hedgefond fokuserad på möjligheter inom förnybar energi och avkarbonisering

Coeli Renewable Opportunities är en long/short aktiehedgefond med inriktning på hög riskjusterad avkastning.

Investeringarna inom förnybar energi och avkarbonisering är på väg att tiodubblas. Det är sannolikt den största investeringstrenden under de kommande decennierna. Fonden strävar efter att identifiera och investera i de största vinnarna. Samtidigt kommer fonden aktivt söka efter och korta aktier i företag utan konkurrensfördelar, som har lockats till sektorn på grund av dess generösa bidrag.

Investeringsuniversumet består av aktier inom förnybar energi samt angränsande sektorer med fokus på avkarbonisering. Coeli Renewable Opportunities har ett globalt mandat men är fokuserad på Nordamerika och Västeuropa. Investeringsprocessen är centrerad kring en top-down-analys av utbud och efterfrågan i sub-sektorerna, kompletterad med en detaljerad bottom-up-analys för att identifiera företag med och utan konkurrensfördelar.

Med en koncentrerad portfölj på 25-50 aktier och nettoexponering mellan 40 – 80% ämnar fonden att generera avkastning på både lång- och kortsidan.

Förvaltare

Coeli Renewable Opportunities förvaltare Vidar Kalvoy

Vidar Kalvoy

Joel Etzler

Nyheter

Förnybar energi – Motvind och medvind i havsbaserad vindkraft

...

Förnybar energi – Kan grön vätgas uppfylla sina löften om avkarbonisering?

...

Förnybar energi – Står stjärnorna äntligen rätt?

...

Förnybar energi – Virtuella kraftverk kan öka flexibiliteten i elnätet

...

Förnybar energi – Är nätanslutning nästa flaskhals?

...
Hem Våra fonder Hedgefonder Coeli Renewable Opportunities