Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Frontier Markets

Fokus på gränsmarknadsländer

Coeli Frontier Markets är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i börsnoterade företag med stor exponering mot gränsmarknader. Med gränsmarknader avses nästa generation av tillväxtmarknader som omfattar omkring 120 länder i fem regioner: Afrika, Östeuropa, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Fokus ligger på att finna kvalitativa bolag med rätt förutsättningar för att dra nytta av den pågående strukturella utvecklingen i dessa länder.

Fondfakta

Startdatum

2014-02-28

Förvaltare

Hans-Henrik Skov & James Bannan

Inriktning

Aktiefond med inriktning på gränsmarknadsländer

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 2.50 % per år

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

1,50% (från och med 2020-09-30)
Hem Våra fonder Aktiefonder Coeli Frontier Markets