Coeli Likviditetsstrategi

Med sikte på stabil avkastning och begränsad risk

Coeli Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond med inriktning räntor som primärt investerar i penningmarknadsinstrument och företagsobligationer utgivna på den nordiska marknaden. Fonden erbjuder investerare en exponering mot en diversifierad portfölj med en balanserad kreditrisk och ett minimum av ränterisk. Investeringar i fonden föregås av en traditionell bolagsanalys där stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och deras förmåga att leverera stabil lönsamhet.

OBS den 16 februari 2018 sammanslogs (fusionerades) den svenskbaserade fonden Likviditetsstrategi med Coeli SICAV I – Likviditetsstrategi. Denna sammanställning gäller efter fusionen.

Fondfakta

Förvaltare

Gustav Fransson

Inriktning

Räntefond med inriktning på nordiska penningmarknadsinstrument och företagsobligationer

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 0,20 % per år + 20 % prestationsbaserad avgift (OMRX T-Bill)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja
Hem Våra fonder Räntefonder Coeli Likviditetsstrategi