Varning för risk

TÄNK PÅ ATT. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Coeli Likviditetsstrategi

Med sikte på stabil avkastning till begränsad risk

Coeli Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond med inriktning räntor som primärt investerar i penningmarknadsinstrument och företagsobligationer utgivna på den nordiska marknaden. Fonden erbjuder investerare exponering mot en diversifierad portfölj med balanserad kreditrisk och ett minimum av ränterisk. Investeringar i fonden föregås av traditionell kreditanalys där stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och lönsamhet i relation till skuldsättningsgrad.

OBS den 16 februari 2018 sammanslogs (fusionerades) den svenskbaserade fonden Likviditetsstrategi med Coeli SICAV I – Likviditetsstrategi. Denna sammanställning gäller efter fusionen.

Fondfakta

Startdatum

2010-04-30

Förvaltare

Gustav Fransson

Inriktning

Räntefond med inriktning på nordiska penningmarknadsinstrument och företagsobligationer

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 0,20 % per år + 20 % prestationsbaserad avgift (OMRX T-Bill)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja

Swing factor

Ingen
Hem Våra fonder Räntefonder Coeli Likviditetsstrategi