Coeli Likviditetsstrategi

Med sikte på stabil avkastning till begränsad risk

Coeli Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond med inriktning räntor som primärt investerar i penningmarknadsinstrument och företagsobligationer utgivna på den nordiska marknaden. Fonden erbjuder investerare exponering mot en diversifierad portfölj med balanserad kreditrisk och ett minimum av ränterisk. Investeringar i fonden föregås av traditionell kreditanalys där stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och lönsamhet i relation till skuldsättningsgrad.

OBS den 16 februari 2018 sammanslogs (fusionerades) den svenskbaserade fonden Likviditetsstrategi med Coeli SICAV I – Likviditetsstrategi. Denna sammanställning gäller efter fusionen.

Fondfakta

Startdatum

2010-04-30

Förvaltare

Gustav Fransson

Inriktning

Räntefond med inriktning på nordiska penningmarknadsinstrument och företagsobligationer

Min. insättning

(R SEK) = 100 SEK

Förvaltningsarvode

(R SEK) = 0,20 % per år + 20 % prestationsbaserad avgift (OMRX T-Bill)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Ja
Hem Våra fonder Räntefonder Coeli Likviditetsstrategi