Att veta vad man investerar i är vår filosofi

Det finns många rådgivare som framhäver sitt oberoende och de stora fördelar som finns med att vara oberoende. För visst finns det fördelar med att vara oberoende utifrån att det inte finns några incitament att välja en placering framför en annan.

Argumentet är också att man har precis hela marknadens produktutbud att välja på, vilket ger oändliga möjligheter. Det du ska fråga en sådan rådgivare är givetvis hur deras organisation av analytiker och utvärderare ser ut som ska välja bland alla dessa möjligheter.  Det är nämligen försvinnande få av dessa organisationer som lägger resurser på att grundligt utvärdera och välja ut vilka av de tusentals investeringar som ska väljas. Inte sällan blir det de fondsäljare som senast var på plats, där man har en bra kontakt eller som mest frekvent springer i lokalerna som väljs in i portföljen.  

Coeli är inte oberoende och vi kommer inte bli det heller, vilket kan synas som en nackdel men vi har helt enkelt valt en annan väg och den vägen är viktig att förstå. Vår väg är att vi på djupet vill förstå och veta vad vi investerar i. Vi vill lära känna de team och fondbolag som våra kunders kapital placeras i och grundligt utvärdera dessa. Vi tror att detta är det bästa sättet att skapa värde för våra kunder.

Just nu har vi två tydliga samarbeten som vi till fullo visar på det arbete vi lägger ner för att skapa hög kvalité i det du som kund investerar i.


Två nya samarbeten för fler investeringsmöjligheter 

 

Inspire

Nu har vi öppnat upp möjligheten till en unik investering tillsammans med ett av Europas främsta Private Equity-team inom Healthcare: Downing Development Capital.

Investeringen är inom en växande och statligt finansierad vårdnisch som kännetecknas av hög efterfrågan, begränsat utbud, och höga inträdesbarriärer med en hög identifierad avkastningspotential på 4-5 år.

Investeringen möjliggörs för Coelis kunder och nätverk genom ett exklusivt partnerskap mellan Downing Development Capital och Coeli mot bakgrund av den erfarenhet och nätverk som finns inom Coelis egna Private Equity-verksamhet. Monica Bergvall, chef över direktinvesteringar på Coeli, har lagt stor del av sin karriär på att investera inom vård och omsorg i UK och har en djup förståelse för sektorn samt Downings investeringsstrategi av att skapa värdefulla investeringar.

Monica Bergvall, Head of Direct Investments & Private Equity på Coeli

Ny fastighetsfond med toppförvaltaren Peter Norhammar

Fastighetsmarknaden är inne i en rejäl korrigering och vi tror att uppsidan på ett till tre år ser väldigt intressant ut. Utifrån det perspektivet har vi satt upp ett samarbete med Peter Norhammar som anses vara en toppförvaltare inom sektorn med en lång framgångsrik förvaltningshistorik. Du kan läsa mer om varför vi tycker den här strategin är det bästa sättet att få exponering mot den noterade fastighetsmarknaden just nu här.

Fr.v. - Peter Norhammar, förvaltare & Erik Lundkvist, Coelis kapitalförvaltningschef


Coeli Finans startar kreditverksamhet

Vad innebär det för dig som kund att Coeli startar kreditmarknadsbolag?

Genom ett av koncernens dotterbolag erbjuder Coeli från och med juli månad krediter och finansieringslösningar till våra kunder. Kreditgivningen kompletterar vårt kunderbjudande och förenklar för företagare, privatpersoner och entreprenörer att låna kapital, finansiera nya projekt, investeringar och affärsplaner. Du kan läsa mer om detta spännande område här.

 

Slutligen

Ovan statuerar jag tre olika exempel på hur vi utvecklar verksamheten för att skapa långsiktigt starka värden för dig som kund. Med det sagt så tycker jag att du ska lyssna av med din rådgivare om detta är något som bör vara del av din finansiella plan som en sista insats innan du går på ledighet.

Detta blir mitt sista månadsbrev som VD för Coeli Wealth Management. Det har gått cirka åtta år sedan jag tog över denna roll och det har varit en fantastisk resa. Jag är väldigt glad att få lämna över stafettpinnen till Ola Arvidsson som kommer utveckla vårt Wealth Management-erbjudande ytterligare vilket kommer skapa mycket värde för dig som kund. Läs mer om Ola här.

 

Jag önskar dig en riktigt skön sommar!

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management

Pär Davidsson

VD, Coeli Wealth Management  • Delägare och VD
  • Har arbetat på Coeli sedan 2004
  • CEO i Coeli Wealth Management sedan 2016
  • Kandidatexamen från Linköpings universitet och en Magisterexamen inom finans från Göteborgs Handelshögskola.

Pär kom till Coeli redan 2004 då han började som finansiell rådgivare, för att sedan genom åren avancera till Head of Office, Head of Wealth Management till att bli delägare och VD.

Tidigare i karriären arbetade han som ställföreträdande plutonchef inom försvarsmakten och som banksäljare på Skandiabanken.

VIKTIG INFORMATION. Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på coeli.se och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på https://coeli.se/finansiell-och-legal-information/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.