Ola Arvidsson blir ny chef för Coelis Wealth Management-verksamhet

Fastigheter

Coeli rekryterar Ola Arvidsson som ny chef och vd för Coeli Wealth Management AB, ett av Coeligruppens största affärsområden.

Under 2024 fyller Coeli 30 år och tar nu nästa steg mot att bli Nordens ledande finanshus. Nyligen annonserades vd-bytet för hela Coelikoncernen, där Erik Bäckström tillträder 1 september för att leda gruppen, och nu stärks koncernledningen ytterligare när Ola Arvidsson tar över ledarrollen för Wealth Management den 23 september.

I sin nya roll kommer Ola ansvara för Coelis Wealth Management-erbjudande, vilket inkluderar heltäckande rådgivning och kapitalförvaltning till kapitalstarka individer, företag, family offices och stiftelser – i branschen även bekant som ”Private Banking”. Med högpresterande kapitalförvaltning i grunden tillsammans med kreditgivning och heltäckande experttjänster – så som skatt, försäkring och familjejuridik – står sig erbjudandet starkt i marknaden.

”Jag är oerhört glad att välkomna Ola Arvidsson till oss på Coeli, som tar över en stark verksamhet efter en lång och framgångsrik period med Pär Davidsson vid rodret, samt att Pär är kvar i organisationen. Ola har haft mycket framgång i sina tidigare uppdrag och kommer tillföra stora värden utifrån sitt höga kundfokus och engagemang för sina kollegor. Ola kommer vara en nyckelperson och leda den fortsatta förädlingen av vårt erbjudande, med siktet inställt på att ha marknadens bästa erbjudande inom Wealth Management”, säger Erik Bäckström, tillträdande VD för Coeligruppen.

Ola Arvidsson kommer senast från Formue där han har varit vice VD och ansvarig för rådgivning till förmögna kunder i Sverige. Tidigare har Ola arbetat med kapitalförvaltning på Merrill Lynch i USA samt haft flera olika chefsroller på Handelsbanken i Sverige.

”Jag ser fram emot att ansluta till Coeliteamet och den stora satsningen som nu görs inom Wealth Management. Coeli har under sina första 30 år byggt upp en stark position i Sverige med mycket nöjda kunder. Jag är övertygad om att proaktiv, helhetlig och personlig rådgivning tillsammans med ett förstklassigt investeringserbjudande är det som kunderna kommer värdesätta även framåt. Jag ser fram emot att leda detta arbete”, säger Ola Arvidsson.

Mot bakgrund av en ökande efterfrågan kommer Coelis arbete med att rekrytera fler rådgivare och specialister fortsätta för att säkerställa ett fortsatt högt värdeskapande för såväl befintliga som nya kunder.

Ola Arvidsson tillträder sin nya roll den 23 september och blir då vd för Coeli Wealth Management AB och tar plats i Coelis koncernledning. Han efterträder Pär Davidsson som efter tio år som vd och Sverigechef kommer att fortsätta inom Coeli Wealth Management från Skåneregionen där han även har sin hemmabas.

Om Coeligruppen

Coeli är en aktiv investerare, förvaltare och rådgivare med en stark plattform av finansiella tjänster. Coeli grundades 1994 och förvaltar idag cirka 60 miljarder kronor åt förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner. Coeli förvaltar fonder inom aktier, obligationer, hedgefonder och är aktiva ägare samt gör direktinvesteringar inom fastigheter och Private Equity. Genom Coelis eget investmentbolag investerar Coeligruppen sitt eget kapital i onoterade svårtillgängliga investeringsmöjligheter som även Coelis kunder och nätverk ges möjlighet att saminvestera i. Läs mer på www.coeli.se.

För ytterligare information kontakta Kristin Gejrot, Head of Investor Relations, Coeli Group:
Email: kristin.gejrot@coeli.se Telefon: 073 500 46 27

Fler nyheter

Här anger du om du är privat eller institutionell investerare.

Vi har marknadsföringstillstånd för våra fonder i flertal länder. Genom att välja ett alternativ i nedan lista bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Indikatorn speglar framför allt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse för mer information.

Morningstars fondbetyg (rating) är ett mått som går att använda för att se hur fonderna har presterat historiskt. Fonden får ett högre betyg om den har haft en bra avkastning i förhållande till fondens risknivå. En fond måste ha funnits i minst 3 år för att få ett totalt betyg. Har fonden funnits längre än 5 och 10 år får dessutom betyg för dessa tidsperioder. Morningstars hållbarhetsbetyg är ett mått på de ekonomiskt väsentliga riskerna inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) i en portfölj relativt till liknande konkurrerande portföljer. Hållbarhetsbetyget beräknas för fonder, förvaltningsuppdrag och index globalt, med hjälp av Morningstars databas med portföljinnehav.